Raport devastator al Curții de Conturi pentru APM Teleorman și Garda de Mediu – Cum a fost protejat SC DONAU CHEM SRL

în Actualitate/Mediu

Curtea de Conturi a României a întocmit un raport alarmant în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de mediu de către SC DONAU CHEM SRL în ceea ce privește depozitele de cenușă de pirită din Teleorman. Raportul critică aspru Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Teleorman și Garda Națională de Mediu (GNM) Comisariatul Teleorman pentru incapacitatea lor de a asigura conformitatea cu normele de mediu și pentru gestionarea necorespunzătoare a situației, care a condus la o problemă a României la nivelul Uniunii Europene.

SC DONAU CHEM SRL, combinatul chimic de la Turnu Măgurele, condus de Ioan Niculae, a fost supus atenției publice în ultimii ani din cauza impactului său semnificativ asupra mediului înconjurător. Potrivit raportului Curții de Conturi, atât APM Teleorman, responsabilă cu monitorizarea și aplicarea regulamentelor de mediu în județ, cât și GNM Teleorman, entitatea administrativă responsabilă pentru gestionarea controalelor, au eșuat în a exercita o supraveghere eficientă asupra activităților SC DONAU CHEM SRL.

„Au existat situații în care agențiile județene de protecția mediului au emis autorizații de mediu unor operatori economici care nu îndeplineau condițiile legale. De exemplu, la solicitarea DONAU CHEM SRL, autoritățile publice pentru protecția mediului au emis un aviz de mediu (2007) care conținea un program de conformare. Prin acesta, s-a stabilit că societatea comercială de mai sus avea obligația de refacere a calității mediului în zona de impact a Depozitului de cenușă de pirită din Turnu Măgurele. Astfel, DONAU CHEM SRL se obliga să vândă cenușa de pirită depozitată și ulterior să ecologizeze haldele de cenușă de pirită care au fost eliberate de deșeuri, până la anumite termene/fiecare haldă. În plus, operatorul economic avea obligația să construiască un nou depozit, după obținerea unui alt acord de mediu. În același an, ARPM Pitești i-a emis și o autorizație integrată de mediu (AIM) din care reieșea că în depozitul respectiv se afla o cantitate de 1.000.000 tone de deșeuri. Acest depozit fusese inclus în Anexa nr 5 la HG nr 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, având termen de sistare/încetarea depozitării la 31.12.2006.

Echipa de audit a reținut faptul că autoritatea publică pentru protecția mediului nu întocmise niciun document din care să reiasă că a verificat modul în care societatea comercială a respectat măsurile de închidere a depozitului.
În anul 2014, DONAU CHEM SRL a solicitat emiterea unei alte autorizații integrate de mediu (AIM nr 1/03.03.2014), cu toate că termenul stabilit pentru închiderea acestui depozit nu fusese respectat. Noul act de reglementare a activității depozitului nu mai prevedea, în secțiunea specifică, obligații și un termen de închidere a depozitului de cenușă de pirită ci conținea o simplă precizare (notă) că titularul activității are obligația eliminării cenușei de pirită și carbonatului de calciu de pe amplasament precum și să amenajeze/ecologizeze zonele afectate. Cantitatea depozitată era de 602.894 tone.

În anul 2020, DONAU CHEM SRL a informat Comisariatul Județean Teleorman (GNM) cu privire la faptul că nu poate întocmi un calendar de închidere a depozitului, din motive legate de insuficienta cerere în actele de comerț cu cenușa de pirită, prelungindu-și contractul comercial (vânzare) până în 2024. În anul 2021 însă, DONAU CHEM SRL a intrat în faliment, după ce fusese supus unei proceduri de insolvență încă din anul 2017. În timpul insolvenței, nu s-au stabilit obligațiile de mediu ce derivau din activitatea desfășurată. Abia în 2021, APM a solicitat lichidatorului judiciar realizarea unui Raport privind situația de referință a amplasamentului, care să fie utilizat pentru adoptarea unor măsuri prin care acesta să nu mai prezinte un risc semnificativ pentru sănătatea populației și pentru mediu.

Echipa de audit a mai reținut și faptul că în aprilie 2022, în timpul acțiunii Curții de Conturi, GNM a efectuat un control însă cantitățile prezentate în actul de control nu corespund cu cantitățile prezentate de către lichidator.

Echipa de audit a solicitat autorității publice de protecția mediului să argumenteze acordarea unei noi AIM, în condițiile în care depozitul neconform nu fusese închis iar explicațiile primite au avut ca fundament motivarea necunoașterii situației și documentelor (avizarea și autorizarea din 2007 au fost efectuate de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești, care s-a desființat și a fost înlocuită cu Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman). APM Teleorman a revizuit însă în anul 2012 actele pe care susține că nu le cunoștea. Mai mult, la sfârșitul anului 2013, când era prevăzut ultimul termen de închidere a ultimei halde, structura centrală a autorității publice pentru protecția mediului (ANPM) a transmis societății comerciale o adresă (nr. 1/4072/16.12.2013) prin care constată că măsura de închidere a depozitului “nu mai este operantă”, în sensul că operatorul economic deja s-a achitat de obligațiile asumate și nu mai există riscul ca deșeurile să nu fie epuizate (prin vânzare). Potrivit punctului de vedere exprimat prin Nota de relații pe care am solicitat-o semnatarului adresei de mai sus, care ne-a comunicat că respectivul document nu putea modifica, prin conținutul său, obligațiile de mediu asumate de către DONAU CHEM SRL astfel că responsabilitatea emiterii noii AIM incomplete revine exclusiv APM Teleorman. Aceasta din urmă susține, pe de altă parte, că adresa de exonerare pe care DONAU CHEM SRL a primit-o de la autoritatea superioară de protecția mediului a avut impact asupra modului de emitere a noii AIM. În concluzie, auditorii au reținut că noua AIM emisă în 2014 pentru DONAU CHEM SRL nu mai impune niciun termen pentru închiderea depozitului neconform și nici nu mai avea o valabilitate prestabilită, aceasta necesitând doar vizarea anuală. Astfel, arătăm că închiderea depozitului nu mai poate fi impusă și urmărită iar măsurile pe care societatea comercială și le-a asumat prin avizul și autorizația de mediu emise în 2007 nu au fost realizate până la data acțiunii noastre. Cu toate că au existat controale/inspecții/vizite la amplasamentul în care se află depozitul de cenușă de pirită, DONAU CHEM SRL nu a fost sancționată, desi prevederile legale vizau suspendarea activității acesteia până la conformarea cu obligațiile de închidere și ecologizare asumate. Cu toate că măsurile stabilite în sarcina operatorului economic, prin acordul și autorizația de mediu emise în 2007, nu au fost îndeplinite, autoritatea publică pentru protecția mediului a emis totuși o nouă autorizație integrată de mediu (AIM 1/2014), care nici nu mai conține obligațiile de mediu referitoare la închiderea depozitului de cenușă de pirită și ecologizarea terenului”, arată raportul Curții de Conturi.

„Operatorul DONAU CHEM SRL nu a fost sancționat pentru neconformarea cu măsurile din actele de reglementare deținute. Garda Națională de Mediu ar fi trebuit să formuleze propuneri către APM Teleorman cu privire la autorizația de mediu a acestui operator, care nu și-a îndeplinit obligațiile asumate și a generat o situație de neconformare din categoria celor ce stau la baza Cauzei nr. 2012-2007, referitoare la situația depozitelor neconforme clasa „b” din zona urbana care urmau să sisteze depozitarea etapizat până în 2009. Auditorii au constatat că există o practică a unor comisariate județene ale GNM de a nu sancționa, cu consecvență și cu eficacitate, faptele de nerespectare a prevederilor legale incidente, în acord cu scopul acțiunilor de inspecție și control privind protecția mediului”, notează auditorii Curții de Conturi.

1 Comment

  1. Gardă de Mediu și Agenția de Mediu din Teleorman ar trebui desființate, prin arestarea oamenilor lui Niculae,infiltrați in aceste instituții, care ,,au ținut cu ursul și nu cu casa,,!!!

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*