liberinteleorman.ro

Primăria Alexandria premiază elevii cu rezultate deosebite la învăţătură

27 iulie 2022
Advertisement

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Alexandria din data de 25.07.2022 a fost prezentat spre dezbatere și aprobare un proiect de hotărâre, inițiat de primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria, prin care sunt stabilite sumele precum și condițiile de premiere a elevilor cu rezultate excepționale și a dascălilor care i-au pregătit.

Potrivit referatului de aprobare, recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) ale elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria care obțin rezultate școlare deosebite este considerat un gest de recunoștință din partea autorităților locale privind susținerea învățământului de înaltă calitate și valoare, creativ și competitiv, pentru societatea actuală și viitoare.

Precizăm faptul că proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate de voturi, prin urmare, elevii cu rezultate școlare deosebite la învăţătură vor beneficia de premii în bani astfel:

 • 2500 lei – elevul care a obținut individual, în anul curent, media generală 10 la Evaluarea Națională/Bacaureat;
 • 2000 lei – elevul care a obținut individual locul I la Olimpiadele școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 •  1800 lei – elevul care a obținut individual locul II la Olimpiadele școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 •  1600 lei – elevul care a obținut individual locul III la Olimpiadele școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 •  1500 lei – elevul care a obținut individual mențiune, premiu special sau medalie, la Olimpiadele școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 •  1500 lei – șeful de promoție, așa cum a fost definit prin regulament;
 • 1500 lei – elevul care a obținut individual locul I la Concursurile școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 • 1300 lei – elevul care a obținut individual locul II la Concursurile școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 • 1100 lei – elevul care a obținut individual locul III la Concursurile școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 •  1000 lei – elevul care a obținut individual mențiune, premiu special sau medalie, la Concursurile școlare, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională sau internațională;
 • 4000 lei – echipa care a obținut locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională;
 •  3500 lei – echipa care a obținut locul II la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională;
 •  3000 lei – echipa care a obținut locul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, aprobată anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională.

Prin urmare, unităţile de învăţământ vor transmite, potrivit termenlor stabilite, lista elevilor cu rezultate școlare deosebite, dar și lista cu profesorii coordonatori, însoțite de documente justificative, către Primăria Municipiului Alexandria. Beneficiarii premiilor vor fi desemnați numai în urma evaluării documentelor, transmise de unitățile de învățământ, de către o comisie stabilită prin dispoziția primarului, formată din 3 consilieri locali cu experiență în domeniul educației, un reprezentant al I.S.J. Teleorman și câte un reprezentant al Comitetului reprezentativ al părinților din fiecare unitate de învățământ de la care provin categoriile de elevi propuși spre premiere. Potrivit regulamentului, un elev va fi premiat o singură dată și va beneficia de premiul cu cea mai mare valoare.

Totodată, în cadrul regulamentului este de menționat faptul că este exclus ca din comisia format să facă parte părinți sau rude de gradul I și II ai elevilor premiați.

Prin urmare, potrivit celor expuse mai sus, vor beneficia de premii în bani elevii cu rezultate școlare deosebite la învăţătură, după cum urmează:

 • elevii care au obținut în anul școlar curent media 10 la Evaluarea Națională/ Bacalaureat;
 • elevii care au obținut în ultimul an școlar, individual sau în echipă, premii la olimpiadele și concursurile școlare, pe discipline, aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională și internațională;
 • şefii de promoţie de la fiecare unitate de învăţământ gimnazial din municipiul Alexandria, care au obţinut cel puţin media 9.50 la Evaluarea Naţională şi şefii de promoţie de la fiecare unitate de învăţământ liceal din municipiul Alexandria, care au promovat examenul de Bacalaureat cu cel puţin media 9.50. Şeful de promoţie va fi numit elevul care a avut cea mai mare medie generală pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu sau liceu.

Premierea profesorilor coordonatori, care au pregătit în formă instituționalizată (unitate de învățământ sau Centrul Județean de Excelență Teleorman) elevii care au obținut individual sau în echipă, în ultimul an școlar, premii la olimpiadele și concursurile școlare aprobate anual prin ordin al ministrului Educației, faza națională și internațională, vor fi premiați o singură dată, indiferent de numărul de elevi premiați, și vor beneficia de 50% din valoarea celui mai mare premiu obținut de unul dintre elevii coordonați.

Cât despre profesorii coordonatori ai unei echipe sportive, care au obținut un premiu la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza națională, vor beneficia de un premiu în valoare de:

 • 1000 lei – locul I;
 • 800 lei – locul II;
 • 600 lei – locul III.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Controale ITM Teleorman pentru respectarea măsurilor în perioadele cu temperaturi ridicate

Următorul articol

Drept la replică Primăria Alexandria

Cele mai recente articole de Administratie