Drept la replică – Primăria Alexandria

în Administratie

DREPT LA REPLICĂ cu privire articolul ”TELDRUM 2 a mai câștigat un contract la Alexandria, deși are dificultăți în finalizarea proiectelor existente”, publicat pe site-ul https://liberinteleorman.ro

Potrivit articolului ”TELDRUM 2 a mai câștigat un contract la Alexandria, deși are dificultăți în finalizarea proiectelor existente”, publicat pe site-ul https://liberinteleorman.ro, vă solicităm publicarea integrală a precizărilor din dreptul la replică de mai jos, în aceleași condiții ca și articolul dvs., în virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice.

Deși în articolul dvs. prezentați o imagine cu asfaltarea străzii H.C.C., realizată de către S.C. ASCE S.R.L. (societate din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alexandria), precizăm faptul că, lucrările prevăzute în  cadrul proiectului „Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități zona H.C.C.” sunt distincte față de cele realizate în anul 2021.

Prin urmare, Primăria Alexandria a inițiat procedura de licitație în S.E.A.P, în vederea execuției lucrărilor privind implementarea proiectului „Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități zona H.C.C.”, prin: reabilitarea structurii rutiere, a trotuarelor, realizarea de scurgeri de apă pluvială prin intermediul rețelei de canalizare pluvială, amplasarea de indicatoare rutiere, realizarea de treceri de pietoni, semnalizate prin indicatoare și marcaje, realizarea marcajelor longitudinale pentru a delimita sensurile de mers, conform standardelor și reglementărilor legale în vigoare, realizarea alimentării cu apă și canalizare menajeră în zona propusă, dar și realizarea de scurgeri în vederea evacuării apelor meteorice, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat și statia de pompare ape uzate menajere prin racord electric, realizarea iluminatului public cu corpuri de iluminat exterior, echipate cu lămpi LED, dar și realizarea unei instalații de  protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere și priză de pământ, pentru un nou cartier realizat.

Prin urmare, prin licitația lansată în S.E.A.P., primăria urmărește realizarea mai multor lucrări de interes public.

            Totodată, referitor la afimația dvs. TELDRUM 2 a mai câștigat un contract la Alexandria”, precizăm, încă o dată, că Primăria Alexandria atribuie contractele de achiziție publică, strict cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016, dar și a altor acte normative în materie de achiziții publice, conform principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică:

1) nediscriminarea;

2) tratamentul egal;

3) recunoașterea reciprocă;

4) transparența;

5) proporționalitatea;

6) asumarea răspunderii.

            Potrivit primului principiu prevăzut de legiuitorul european și ținând cont de faptul că Legea nr. 98/2016 este o transpunere în legislația națională a unei directive europene reiese, în mod cert, că primarul Victor Drăgușin nu poate interzice societăților comerciale din județul Teleorman să participe cu oferte la procedurile de atribuire a contractelor organizate de municipalitate, deoarece ar fi dat în judecată pe motiv de discriminare, tocmai de către aceste societăți.

            Mai mult, în legislația europeană și națională, în materie de achiziții publice, nu este prevăzut niciunde, ca și motiv de respingere a unei oferte depuse, pentru administratorul firmei/ locația acestora sau pentru sediul social al societății comerciale participante la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Conform prevederilor legale în vigoare, orice operator economic interesat să depună o ofertă, o poate face, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie de achiziții publice și a documentației de atribuire.

            Cât despre contractul atribuit, facem mențiunea că participanții la procedura de licitație pot depune contestație la C.N.S.C., cu privire la rezultatul procedurii, în termenul prevăzut de legislație, ulterior transmiterii comunicării de atribuire a contractului de achiziție publică.  

            Totodată, precizăm faptul că societatea ”TELDRUM 2” nu a fost înscrisă la procedura de licitație mai sus-menționată.

       PRIMAR,

  Victor Drăgușin

Citiți și: TELDRUM 2 a mai câștigat un contract la Alexandria, deși are dificultăți în finalizarea proiectelor existente

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*