liberinteleorman.ro

PROTEST al consilierilor din Serviciul de probațiune Teleorman

13 decembrie 2022
Advertisement

Consilierii din serviciile de probaţiune protestează în aceste zile, solicitând, printre altele, alocarea fondurilor destinate acordării drepturilor de natură salarială ale personalului de probaţiune.

Pichetarea este provocată de refuzul guvernanților de a soluționa problema salariilor şi de a adopta măsuri concrete (O.U.G. pentru rectificare salarială, emitere OMJ 605) pentru mai multe puncte pe care le-am solicitat în ultima perioadă.

„Vreau să evidenţiez serviciile de probațiune cu oameni frumoși si asumaţi care au participat la acest pichet din data de 12.12.2022 în faţa Ministerului Justiţiei: 1. SP ARAD; 2. SP ALBA; 3. SP ARGEȘ; 4. SP BRĂILA; 5. SP BIHOR; 6. SP BUCUREȘTI; 7. SP CLUJ; 8. SP DOLJ; 9. SP GORJ; 10. SP IAȘI; 11. SP ILFOV; 12.SP OLT; 13. SP SĂLAJ; 14 SP. TELEORMAN; 15 SP SATU-MARE. Le mulţumesc şi consilierilor de probațiune care, deși nu au putut veni, au solidarizat si au pichetat în faţa sediilor de probațiune (SP ARAD, SP MARAMURES; SP TIMIŞ; SP BIHOR; SP DÂMBOVIŢA; SP BOTOŞANI; SP GORJ Etc.)

În repetate randuri, Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune a adus la cunostinţă conducerii ministerului ca problemele de natura salariala sunt grave şi că trebuie găsite soluţii în vederea înlăturării discriminărilor, nemaifiind acceptate amânări şi tergiversari. Contribuţia sistemului de probațiune la scăderea costurilor sociale generate de sancţiunile penale este, de asemenea, una foarte importantă, realizând-se prin eliminarea cheltuitelor specifice detenţiei și prin valorificarea potențialului socioeconomic al persoanelor care au comis infracţiuni.

Salariile de bază ale personalului de probațiune nu includ în cuantumul lor valoarea de referinţă sectorială actualizată, conform hotărârilor judecătorești definitive, așa cum reiese din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 542/C/05.02.2018, Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2883/C/19.07.2018 din 19-07-2018 care stabileşte valoarea sectorială de 463,5 lei şi Ordinul Ministrului Justiţiei nr.28/C/07.01.2020 care stabileşte valoarea sectorială de 484,18 lei. Precizăm faptul că în prezent, la nivel național, instanțe judecătoreşti au recunoscut categoriei profesionale a consilierilor de probațiune atât prin hotărâri în primă instanţă cât şi prin hotărâri definitive, o valoare sectorială în cuantum de 605,225 lei aplicabilă retroactiv de la data de 01.08.2016.

În baza acestor sentințe ministrul justiției a emis OMJ-ul cu nr. 6245/C/30.12.2021 prin prisma necesitații de a elimina discriminarea de la nivelul drepturilor salariale între categoriile profesionale din cadrul familiei ocuapaționale „Justiţie”, în sensul că OMJ a fost emis pentru judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate și al curților de apel, precum şi ale asistenţilor judiciari, plecând de la argumentul că sistemului de probaţiune i-a fost recunoscut un VRS de 605,225 lei (aspect care nu era în concordanţă cu situaţia de fapt, deşi dreptul la VRS de 605,225 a fost recunsocut ex lege încă din 2016 pentru toți consilierii de probaţiune, dar şi prin sentinţe judecătoreşti definitive pentru mulţi consilieri de probaţiune). Totodată, atât prin decizia nr. 794/2016 a Curţii Constituționale a României cât şi prin decizia nr.55/2020 a înaltei Curţi de Casaţie Justiţie s-a statuat ca întreaga familie ocupaţională să beneficieze de aceeaşi valoare de referinţă sectorială în cuantum de 605,225 lei”, potrivit unui comunicat de presă.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Regii construcțiilor din România, sancționați în Austria cu 108 de milioane de euro pentru înțelegere de tip cartel

Următorul articol

Parchetul Teleorman alimentează conturile PETROM în timp ce statul boicotează firmele austriece

Cele mai recente articole de Actualitate