liberinteleorman.ro

Podul provizoriu construit în 1991 pe DN 54 va fi înlocuit cu unul permanent

17 februarie 2024

Guvernul României a adoptat o Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții „Pod pe DN 54 km 64+001” din județul Teleorman. Această inițiativă vine în întâmpinarea nevoilor de modernizare a infrastructurii rutiere și se axează pe îmbunătățirea condițiilor de transport în zonă.

În prezent, DN 54 traversează râul Olt la kilometrul 64+001 printr-un pod semipermanent construit în 1991, dimensionat la clasa E de încărcare. Structura actuală se află în extravilanul comunei Islaz, județul Teleorman. Prin adoptarea acestei Hotărâri de Guvern, se urmărește înlocuirea podului existent cu unul adaptat standardelor de siguranță și performanță actuale.

Oportunitatea realizării unui pod nou constă în sporirea siguranței circulației vehiculelor pe DN 54, stabilitatea în exploatare a structurii și a participanților la trafic, sunt asigurate cerințele de rezistență, de stabilitate, îmbunătățirea condițiilor mediului înconjurător prin reducerea noxelor.
Obiectivul este prevăzut în Programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030 aprobat prin HG nr. 1312/2021, în cadrul tabelului 3.14 “Total pachet poduri-pachet 1 (69 poduri)”.

Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați cu Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr.61/21.12.2023 și sunt următorii: lungime totală pod: 387,00 m, lăţime pod: 11,50 m din care lățime parte carosabilă: 7,80 m.
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 146.681 mii lei, din care C+M: 128.020 mii lei.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Advertisement

1 Comment

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate


Articolul precedent

Afacerea vizelor de flotant: Un primar din Teleorman vrea să-și asigure încă un mandat prin practici ilegale

Următorul articol

Sportivul Nicolas Mitran, calificat la CAMPIONATUL EUROPEAN de karate SKDUN, din Ungaria

Cele mai recente articole de Actualitate