Liceul „Constantin Noica” va coordona un proiect internațional pentru prevenirea abandonului școlar

în Cultură

Carmen Dumitrescu

Pe data de 19 noiembrie, la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din municipiul Alexandria, a avut loc deschiderea oficială a proiectului Erasmus+ “Let’s Make School Our Second Home!” (Să facem din școală o a doua casă!”). Este vorba despre un proiect internațional, finanțat de Comisia Europeană, în care sunt implicate cinci licee din România, Grecia, Turcia, Italia și Portugalia, liceul din Alexandria fiind școala coordonatoare a proiectului. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani și va beneficia de finanțare din partea Comisiei Europene în valoare de 164588.00 EUR, din care 39364.00 EUR revin unității școlare din reședința județului Teleorman.

Inițiatorii proiectului și-au propus ca și obiectiv general crearea unui mediu școlar motivațional la nivelul tuturor celor cinci școli partenere, care să sprijine elevii din mediile dezavantajate, să prevină rezultatele slabe la învățătură sau abandonul școlar. Ca atare se urmăresc atingerea unor ținte precum: dobândirea de noi competențe de către 14 profesori de la liceele implicate în proiect pentru a aplica strategii de tipul “4C” în procesul instructiv-educativ; dobândirea de noi competențe de către 200 de elevi de la școlile implicate pentru colaborarea în timpul orelor și activităților extracurriculare prin rezolvare de probleme, asumarea responsabilităților și găsirea de soluții;dezvoltarea de noi competențe de către 60 de profesori de la liceele implicate pentru încorporarea și implementarea de noi tehnologii într-un curriculum care să includă strategii de tipul “4C” și componenta IT.

În consecință, în cursul săptămânii acesteia, Liceul Teoretic „Constantin Noica” din municipiul Alexandria găzduiește prima activitate de învățare și schimb de bune practici a proiectului, intitulată “The 4 Cs” ( Strategii de predare-învățare de tipul 4 C-Creativitate, colaborare, spirit critic și  comunicare). Astfel, 12 profesori de la școlile partenere și șase profesori ai liceului din Alexandria vor susține activități, ateliere și dezbateri pe această temă la sfârșitul cărora vor reuși să dobândească o înțelegere clară a procesului creativ, să îl încurajeze în timpul orelor și activităților extracurriculare, să dovedească abilități de comunicare mai eficiente, pentru a facilita transmiterea conținutului, să proiecteze activitatea didactică în colaborare cu ceilalți colegi, pentru a face conținuturile mai accesibile și să promoveze diversitatea și  dimensiunea europeană a procesului educativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*