liberinteleorman.ro

ITM Teleorman a verificat firmele de curierat – Deficiențe constatate

12 decembrie 2022

În conformitate cu Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022, s-a derulat „Acțiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri”.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat în perioada martie – decembrie 2022, vizite de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă la  angajatorii cu activități economice principale sau secundare privind primirea, prelucrarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal), cod CAEN 5320 – alte activități poștale și de curier.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care s-a produs un număr semnificativ de accidente de muncă (locul 3 și 4 din ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează, în condițiile în care vehiculul se află în staționare, în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul beneficiarului transportului.

În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă din cadrul serviciului securitate și sănătate în muncă au efectuat verificări pe raza județului Teleorman la 21 angajatori, au fost aplicate 52 avertismente și au fost dispuse 52 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Principalele deficiențe constatate de inspectorii de muncă:lipsa instruirii conducătorilor auto pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților de încărcare/descărcare a mărfurilor; neutilizarea echipamentului individual de protecție primit de la angajator, de către conducătorii auto, în activitățile de încărcare/descărcare mărfuri.

Obiectiv general: diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea   prevederilor legale, de către angajatorii din acest domeniu.

        Obiective specifice:

          – creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ce privește    necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în societățile comerciale care au acest obiectiv de activitate;

        – realizarea și implementarea evaluării riscurilor, de către angajator, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în ceea ce privește expunerea în trafic a curierilor;

        – întocmirea planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor;

             – elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

          – realizarea de către angajator a unei instruiri suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți lucrătorii și consemnată în fișa de instruire individuală;

          – implementarea măsurilor ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.

O mai bună coordonare a activității de prevenire, în domeniul securității și sănătății în muncă, realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru prevenirea accidentelor de muncă, atât pentru angajatori cât și pentru personalul societăților de curierat, a anunțat inspectorul șef al ITM Teleorman – Emil-Viorel Ciobanu.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Care sunt firmele austriece pe care românii vor să le boicoteze

Următorul articol

Atelier de arheologie experimentală, la Muzeu

Cele mai recente articole de Actualitate