ANUNȚ – Liceul Tehnologic Nr.1 din Alexandria

în Anunturi
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Liceul Tehnologic Nr.1 din Alexandria  cu sediul în Alexandria str. Șos. Turnu Măgurele nr. 1-3, cod fiscal 4469060,  telefon 0247312181, e-mail: [email protected]

anunţă organizarea următoarei licitații publice:

  • Informaţii generale privind obiectele închirierii:

Se organizează licitație publică conform prevederilor U.G. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 361 din 31 octombrie 2019 pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 28,86 mp, proprietate  a UAT Alexandria, situat în str. Șos. Turnu Măgurele nr.1-3 din Municipiul Alexandria.

Obiect licitație: Închiriere spațiu pentru desfășurarea de activități comerciale privind: produse alimentare/apă/produse lactate/fructe în incinta Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria.

Licitaţia va avea loc  sediul Liceului Tehnologic Nr.1 cu sediul în Alexandria str. Șos. Turnu Măgurele nr. 1-3, județul Teleorman, etaj I, după următorul program:

  1. Oferta se va depune până cel târziu la data de 01.02.2023 , ora 10.00, la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria, str. Șos. Turnu Măgurele nr.1-3, județul Teleorman, parter, secretariat 
  2. Data limită pentru depunerea solicitărilor de clarificare: 26.01.2023, ora 14.00, la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria, str. Șos. Turnu Măgurele nr.1-3, județul Teleorman, parter, secretariat 
  3. Data deschiderii: 06.02.2023, ora 10, la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria, str. Șos. Turnu Măgurele nr.1-3, județul Teleorman, etaj I, birou director adjunct

Documentaţia de atribuire se obţine prin ridicarea contra cost de către cei interesaţi, de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00, vineri între orele 9.00 – 13.30 până in data de 31.01.2023, ora 10.00 de la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria sau poate fi primită în mod gratuit, de pe mailul instituţiei pe mailul ofertantului.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Liceului Tehnologic Nr.1 din Alexandria, tel. : 0247312181

DIRECTOR, Prof. Ștefan Emil Doinel                                        

ADMINISTRATOR FINANCIAR, Sandu Nicoleta

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*