Activități de Ziua Lecturii în Teleorman

în Actualitate/Cultură

Cartea mângȃie sufletul însetat de cunoaştere şi frumos, de aceea se cuvine sǎ îi acordǎm importanța cuvenită, sǎ descoperim comorile ascunse în labirinturile ei. Trǎim într-o societate în care interesul pentru lecturǎ al elevilor este din ce în ce mai scǎzut din cauza dezvoltǎrii tehnologiei care atrage atenţia acestora în mod deosebit. Copiii rar renunţǎ la jocurile preferate pe calculator în favoarea lecturii. Misiunea noastrǎ, ca dascǎli, este sǎ trezim interesul elevilor pentru citit, sǎ-i îndrumǎm, sǎ-i stimulǎm astfel încât aceștia să poată dezlega tainele textelor literare, pentru lǎrgirea orizontului lor cultural, ceea ce se va rǎsfrȃnge pozitiv asupra vieţii şi activitǎţii lor de mai tȃrziu.

Lectura are un rol deosebit in viaţa elevilor deoarece îi determinǎ sǎ iubeascǎ cititul, contribuie la formarea unui vocabular bogat, le dezvoltǎ dragostea pentru frumos. Interesul pentru lecturǎ se încheagǎ în primii ani de şcoalǎ, cȃnd elevii sunt fermecaţi de universul basmelor şi al povestirilor ai cǎror eroi îi ajutǎ sǎ înţeleagǎ prietenia, cinstea, omenia, corectitudinea, eroi ce devin uneori adevǎrate exemple de viaţǎ. Cartea cititǎ în copilǎrie rǎmȃne în amintire toatǎ viaţa şi influenţeazǎ dezvoltarea personalitǎţii ulterioare a școlarului. Lectura oferǎ copilului posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele, de a le adȃnci. Copilul trebuie cǎlǎuzit la tot pasul spre acest univers al lecturii, deoarece cartea este o fiinţǎ care ne descifreazǎ sensul vieţii. Intervenţia profesorului în stimularea interesului pentru lecturǎ este necesarǎ şi se poate realiza prin folosirea unor metode cȃt mai antrenante şi mai atractive, prin recomandarea lecturilor potrivite vȃrstei şi intereselor elevilor.

Toate aceste experiențe le-au trăit elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ din județul Teleorman, astăzi de Ziua Națională a Lecturii – 15 februarie 2022, au transmis cei de la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*