Stațiile de carburanți, verificate de ITM Teleorman – AMENZI și măsuri pentru intrarea în legalitate

în Administratie

Campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN -4730

În perioada 10.03 -16.03.2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman au efectuat acțiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă la angajatorii care efectuează activități de distribuție a carburanților auto, cod CAEN 4730.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost verificate un număr de  20 unități fiind aplicate 6 amenzi  contravenționale, în valoare de  32.000  lei și au fost dispuse 40 de măsuri pentru intrarea în legalitate.

Principalele deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă se referă la:

-nu  este actualizat documentul privind protecția împotriva exploziilor (când locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea muncii suferă schimbări, extinderi ori transformări semnificative);

– nu sunt stabilite prin fişa postului atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– nu este asigurată măsura de protecție împotriva electrocutării prin atingere indirectă;

– angajatorul nu a asigurat o instruire adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, cu precădere o instruire cu privire la protecția împotriva exploziilor, în sensul că nu a  realizat instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă cu privire la riscurile legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină , motorină și GPL  auto, precum și recipientele butelii cu gaz petrolier lichefiat auto pentru utilizarea casnică;

-nu se folosesc la instuirea lucrătorilor fișele cu date de securitate ale produselelor petroliere (care oferă angajaților informații cu privire la frazele de pericol și de precauție) având în vedere că sunt extrem de inflamabile și formează cu aerul amestecuri explozive;

– nu se asigură semnalizarea de securitate și sănătate în muncă;

– nu se asigură echipamentul individual de protecţie( din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);

– utilizatorul nu deţine certificatul de examinare „in situ”, pentru instalațiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv.

În domeniul relațiilor de muncă au fost constatate mai multe deficiențe, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de 6000 de lei și au fost dispuse 56 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente încălcări ale reglementărilor care vizează relațiile de muncă se referă la: nerespectarea dispozițiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; neevidențierea reală în documentele de evidență a timpului de muncă a numărului de ore efectiv lucrate de către salariați; nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă, a transmis inspectorul șef al ITM Teleorman – Emil-Viorel Ciobanu.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*