liberinteleorman.ro

Proiectul ”Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor”, la final

17 ianuarie 2024

Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, din județul Teleorman, anunță finalizarea proiectul Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.      

In perioada 9 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023, în cadrulproiectului s-au desfășurat o serie de activități ce au avut ca scop reducerea abandonului școlar în județul Teleorman și consolidarea premiselor pentru conturarea unui viitor în care copiii sprijiniți să-și poată valorifica potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității locale. 

Astfel, în prima parte a proiectului, 40 de profesioniști – personal didactic și de sprijin – din cadrul celor două unități școlare, au fost implicați în activități de formare în domeniul educației non-formale în sistem outdoor, pentru îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea de noi aptitudini profesionale în lucrul cu elevii. Este vorba despreabsolvirea unui program de formare continuă în domeniul educației non-formale calitative și incluzive, aprobat de Ministerul Educației, cu o durată de 80 ore și cu 20 de credite profesionale, precum și participarea la două training-uri care au avut ca teme: implementarea de activități intergeneraționale și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor.

Cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele și abilitățile în lucrul cu copiii, fiind capabile să ofere servicii educaționale de calitate adaptate nevoilor acestora. Astfel, începând cu 1 martie 2023, și-au început activitățile în cadrul proiectului, în calitate de experți,unde au desfășurat activități specifice cu cei 335 de elevi beneficiaridin cele două școli partenere:

– 80 de elevi din clasele a IV-a și a VIII-a, au fost implicați în activități de  pregătire și orientare școlară în vederea facilitării tranziției școlare într-un nou ciclu de învățământ, pentru evitarea riscului educațional. În acest sens, au fost inițiate activități defamiliarizare a elevilor cu profesorii și cu disciplinele din ciclul de învățământ liceal. Au avut loc dezbateri și discuții pentru creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii sau reducerea anxietății.Au fost organizate întâlniri non-formale între copiii și profesorii de limba română, matematică, istorie, geografie, cu scopul de a trezi interesul copiilor pentru disciplinele predate de aceștia. Au fost făcute vizite la liceele din Turnu Măgurele, cu scopul de a-i sprijini pe viitorii absolvenți de gimnaziu să se familiarizeze cu următoarea etapă școlară: prezentarea modalității de desfășurare a activitățilorșcolare la nivel de liceu, modalități de notare, beneficii și responsabilități.

– 95 de elevi din învățământul primar și gimnazial au participat la programe interdisciplinare pentru prevenirea și ameliorareaanalfabetismului funcțional. Profesorii responsabili de implementarea acestor activități au organizat activități menite să-i încurajeze pe copii şi să se afirme prin limbajul universal al artei: muzică, poezie, saucreație plastică. Scopul activităților a fost centrat pe valorizarea potențialului creator al elevilor, stimularea aptitudinile, nu numai prin activitățile de la clasă, ci şi prin participarea lor la activități extrașcolare.

– 120 de copii din cele două școli partenere au fost implicați în activități de dezvoltare socio-emoțională în vederea combaterii discriminării, creșterii stimei de sine și dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare. Prin jocuri, discuții, povestiri, experții în dezvoltare socio-emoțională au desfășurat activități, care au avut ca obiect: cunoașterea şi intercunoașterea, dezvoltarea coeziunii de grup, a comunicării şi a creativității, activarea şi optimizarea resurselor creative şi integrative, dezvoltarea capacității de exprimare a sentimentelor, trăirilor, creșterea stimei de sine şi autocunoașterea

Începând cu 1 iunie 2023, în funcție de nevoile, dorințele și aptitudinile identificate în rândul celor 335 copii din grupul țintă al proiectului, aceștia au fost implicați în cluburi de activități non-formale:

• cluburi de artizanat: meșteșug, cusut, împletit, tricotat

• cluburi creative: desen, pictură, obiecte decorative realizate manual

• cluburi artistice: dans, cor, muzică, teatru

• cluburi sportive: atletism, fotbal, handbal, șah

– 16 seniori și 120 de copii din ciclurile primar și gimnazial, de la cele două școli, au desfășurat activități intergeneraționale, acestea desfășurându-se sub forma unor ”Povești de viață” și fiind dintre cele mai diverse:

• ateliere de scriere creativă-pagini de jurnal

• ateliere de bune maniere

• reconstituirea unei comunități: ”Arta teatrului, trecut și prezent”, ”În lumea poveștilor” 

• obiceiuri și tradiții locale

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate


Articolul precedent

Ziua INculturii naționale la USR Roșiori via Costin Fierăscu

Următorul articol

CSM Alexandria a început pregătirile pentru 2024 sub comanda antrenorului Eugen Trică

Cele mai recente articole de Actual