liberinteleorman.ro

Lucrători fără echipament de protecţie corespunzător, în construcții – ITM Teleorman a aplicat amenzi

17 noiembrie 2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Teleorman a desfășurat, alături de reprezentanții altor județe, o campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43

Construcțiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia națională. În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvență care indică numărul de accidentați care revin la 1000 de lucrători s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere majoră în numărul total de accidentați în muncă.

Situația se datorează caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv: nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului; caracterul sezonier al lucrărilor; modificarea continuă a mediului de muncă; modificarea frecventă a locației; procent ridicat de lucrători fără forme legale.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat în perioada aprilie – noiembrie 2023, acțiuni de control la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 11.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au verificat 29 angajatori, au  aplicat 58 avertismente și au dispus  măsuri de remediere a neconformităților constatate.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate sunt următoarele:

-angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale) ;

-lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare  (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) ;

-instruiri incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale  ;

-în multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate  și construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;

-angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

  Obiectivele campaniei:

– Creșterea gradului de implicare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații;

– Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor;

– Implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat;

– Asigurarea de echipamente colective de protecție și individuale în proporție de 100%;

– Verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse în controalele anterioare.

Menționăm faptul că Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va continua acțiunile de verificare și îndrumare a angajatorilor, cu recomandarea de a consulta și de a respecta integral legislația incidentă  în domeniul securității și sănătății în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43, a anunțat inspectorul șef al ITM Teleorman – Emil-Viorel Ciobanu.

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate


Articolul precedent

Clanul „Sandu Syndicate” – Percheziții DIICOT și FBI în Teleorman și Argeș

Următorul articol

Transporturile rutiere interne de mărfuri și călători, verificate de Inspecția Muncii

Cele mai recente articole de Actualitate