Consiliul Județean Teleorman vrea anticorupție prin etică, integritate și transparență

în Administratie

În calitate de beneficiar, Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, implementează, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 624 din 30 decembrie 2021, proiectul “Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  2014 – 2020, co-finanțat din Fondul Social European.

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și are o durată de implementare de 16 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eticii, integrității și transparenței la nivelul Consiliului Județean Teleorman prin reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, creșterea gradului de informare cu privire la impactul fenomenului corupției și educarea personalului prin conștientizarea faptelor de corupție.

Rezultatele proiectului vor fi:

– realizarea unui ghid de bune practici, standarde de etică și integritate;

– implementarea și certificarea sistemului de management anti-mită conform    

prevederilor ISO 37001:2016;

– realizarea unei campanii de informare, conștientizare și educare anticorupție;

– instruirea personalului în vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupției.

Valoarea totală a proiectului este de 300.354,57 de lei, din care asistență financiară nerambursabilă – 285.841,59 de lei (98% din valoarea eligibilă) pentru Lider (Consiliul Județean Teleorman) și  55.615,41 de lei (85% din valoarea eligibilă) pentru Partener (Direcția Generală Anticorupție). Contribuția proprie a Liderului (2% din valoarea eligibilă) este de 4.698,49 de lei și contribuția proprie a Partenerului (15% din valoarea eligibilă) este de 9.814,49 de lei.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*