liberinteleorman.ro

Vagoane CFR MARFĂ, scoase la vânzare de ANAF, la Roșiorii de Vede

27 aprilie 2023

18 vagoane de marfă care aparțin Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă au fost scoase la licitație de ANAF. Potrivit unei informări a instituției, atunci când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

„În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 10.05.2023, ora 11,00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. Rahovei, se vor vinde la licitaţie (IV) următoarele bunuri mobile:

 • VAGOANE CFR MARFA – Proprietatea S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A. –
  *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
  Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanții depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
  a) oferta de cumpărare;
  b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire de pornire a licitaţiei, in contul –, CUI – Trezoreria Rosiorii de Vede, TR. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligaţii fiscale restante.
  Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea”, potrivit anunțului de executare publicat de ANAF.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Bancnote contrafăcute euro, puse în circulație în Teleorman

Următorul articol

DREPT LA REPLICĂ – TR Administrare Imobile

Cele mai recente articole de Actualitate