liberinteleorman.ro

TR Administrare Imobile intră în FALIMENT – Cine răspunde pentru gaura neagră

TR Administrare Imobile a fost o „gaură neagră” a Consiliului local Alexandria încă din primii ani de funcționare. Societatea a fost gândită precum un SRL care să administreze imobilele din Alexandria pe bază de comision sau contract. Până în prezent, firma are încheiate contracte de prestări servicii pentru peste 40 de condominii din municipiul Alexandria cu în jur de 5.000 de apartamente, pentru care asigură activități de administrare tehnică. Numai că lucrările au lăsat mai tot timpul de dorit, după cum spun oamenii, iar prețurile au fost exorbitante. Mai mult, pentru neplata datoriei la timp, conducerea a perceput penalități mai mari decât cămătarii. Cu toate acestea, societatea cere să intre în faliment, după cum se poate vedea pe portalul instanțelor de judecată.

Societatea e plină de datorii, după cum arată un raport de audit. La 31.12.2021, datoriile curente nete ale societății sunt în sumă totală de 1.293.335 lei și depășesc activele circulante totale în sumă de 1.064.460 lei, procent depășire 21.50%. Depășirea cheltuielilor cu personalul realizat în 2021 – 2.270.115 lei, față de anul 2020, când s-a realizat 1.737.177 lei (prevederi BVC 2021 plan 2313000 lei).

Plăți restate total la 31.12.2021 în sumă totală de 930.326 lei în creștere față de 31.12.2020 când s-au înregistrat plați restante în sumă totală de 616.732 lei – procent creștere 50.8 %: datoriile restante către bugetul consolidat al statului sunt la 31.12.2021 în sumă totală de 809.532 lei, față de 598.753 lei la 31.12.2020 – în creștere la 26,04 %; în general o lichiditate mai mică de 0,8 este un semnal negativ pentru societate.

Solutia INSTANȚEI pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă în privinţa sa. În temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a debitoarei SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL. În baza art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 57 din legea insolvenţei desemnează administrator judiciar provizoriu pe DIMOFTE IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 şi 53 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei din averea debitoarei. Fixează termene limită pentru: – depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării şi termenul pentru soluţionarea opoziţiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora; – înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor – 12.05.2023; – verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în B.P.I a tabelului preliminar – 01.06.2023; – depunerea contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; contestaţiile vor fi însoţite conform art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 de dovada achitării în original a taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care se foloseşte, cu arătarea probelor pe care le solicită, sub sancţiunea anulării; contestaţia se trimite cu confirmare de primire administratorului judiciar, creditorului a cărei creanţă este contestată, precum şi administratorului special; – soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor – 26.06.2023; Fixează data şedinţei creditorilor la 06.06.2023, ora 10:00, la sediul debitoarei cu convocarea creditorilor. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), cu menţiunea de a anexa documentele justificative ale creanţei şi dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, debitorului, oficiului registrului comerţului, O.C.P.I Teleorman pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Conform art. 100 alin.1 din Legea nr. 85/2014 notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Pune în vedere administratorului judiciar, în baza art. 101 din Legea nr. 85/2014, să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, în termen de 20 de zile de la desemnare, să depună raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei, cu menţionarea persoanelor cărora le este imputabilă, prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 08.06.2023. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Pronunţată astăzi, 30.03.2023 şi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă 30.03.2023

Advertisement

Monica Vasilescu

Monica Vasilescu este redactor Realitatea.net și profesează ca jurnalist din anul 2007. Și-a început cariera în presa locală din județul Teleorman și a scris la mai multe publicații specializate pe investigații și subiecte anticorupție. A fost corespondent și colaborator al mai multor site-uri de știri în domenii precum: politic, social, eveniment, justiție. Este co-fondator al publicației Liber în Teleorman, premiată în cadrul Galei Superscrieri, în anul 2019, la secțiunea „Presă Locală”, cu diploma pentru "Curaj, Răbdare și Adevăr".

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate


Articolul precedent

Drăgușin și-a pus fina-expertă într-un proiect pe fonduri europene

Următorul articol

Drept la replică – TR Administrare Imobile

Cele mai recente articole de Actualitate