liberinteleorman.ro

Teleorman, în TOP 3 la focare de pestă porcină

8 decembrie 2022
Advertisement

Județul Teleorman este pe locul al treilea la nivel de țară în ceea ce privește numărul de focare active de pestă porcină africană. Potrivit datelor oficiale, în județ, sunt active 7 focare de pestă porcină africană. Focarele au scăzut destul de mult, comparativ cu situația de anul trecut, iar reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Teleorman susțin că acestea vor fi stinse până la Crăciun.

7 focare de pestă porcină africană sunt active, în acest moment, în județul Teleorman, toate fiind identificate la animale domestice. În aceste condiții, specialiștii ne sfătuiesc să fim atenți la aspectul și la starea de sănătate a animalului, înainte de a-l sacrifica.

În prezent, în țară, mai sunt active 47 de focare PPA, dintre care 44 de focare la nivelul gospodăriilor populației și 3 focare la nivelul exploatațiilor comerciale.

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – noiembrie 2022

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală au vizat operatorii din industria alimentară, care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice.

În cursul lunii noiembrie 2022, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor județene, precum şi a Municipiului Bucureşti au efectuat 10.464 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

Ca urmare a neregulilor constatate și a încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, s-au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.194.200de lei.

Acțiunile de verficare efectuate la nivel național pe baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2022 au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate o serie de nereguli, dintre care menționăm:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, lipsa vestiarului și a grupului sanitar pentru angajați, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neefectuarea operațiunilor de DDD în condițiile legislației specifice domeniului alimentar;

– neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse alimentare cu modificări organoleptice, termen de expunere depășit);

– neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului);

– alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor , neanunțarea începerii activității profesionale specifice, utilizarea unui mijloc de transport neînregistrat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2022, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise, privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Peste 7.400 de familii din Teleorman trăiesc din ajutorul social de 257,07 lei

Următorul articol

„Stop incendiilor de locuințe!” – un mesaj ce trebuie să ajungă în casele teleormănenilor!

Cele mai recente articole de Actualitate