liberinteleorman.ro

Stimulente financiare lunare pentru personalul medical din Teleorman

Advertisement

În Teleorman, autoritățile județene au luat decizia de a acorda stimulente financiare personalului medical. Consiliul Județean Teleorman are pe ordinea de zi a ședinței un proiect privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical, angajat în cadrul spitalelor al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman.

Cuantumul stimulentului financiar lunar se acordă în limita a două salarii minime brute pe ţară. Stimulentul financiar se va actualiza în condițiile modificării salariului minim brut pe ţară, cu luna următoare actului normativ emis în acest sens, potrivit proiectului de hotărâre.

„Prin adresa nr. 4444/12.05.2023 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 11442/15.05.2023 se solicită sprijin financiar în vederea asigurării, lunar, a unor stimulente pentru medicii angajaţi. În acest moment, spitalul are aprobate de către Ministerul Sănătății 12 linii de gardă care sunt acoperite cu dificultate. Solicitarea este motivată de faptul că Spitalul Judeţean de Urgență Alexandria are imperios nevoie de serviciile medicilor, în contextul numărului mare de prezentări/pacienți, iar prin aprobarea stimulentelor financiare lunare se va crea oportunitatea de a motiva medicii care nu au domiciliul pe raza judeţului Teleorman, să se angajeze la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria. Spitalul Județean de Urgență Alexandria este singura unitate sanitară din județul Teleorman care asigură urgențele medico-chirurgicale 24/24 ore, iar imposibilitatea asigurării continuității liniilor de gardă în diferite specialități ar crea deficiențe importante pentru pacienții care se prezintă la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului. Consiliul Județean Teleorman este preocupat de problema insuficienței resursei umane – medici la spitalele al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman, deficit de medici ce are un impact negativ asupra actului medical şi generează nemulțumiri din partea cetățenilor.
Deoarece, problema deficitului de medici este întâlnită şi la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi Spitalul de Psihiatrie Poroschia, pentru a stimula ocuparea posturilor vacante de medici şi de a atrage noi specialiști în vederea angajării în cadrul unităților sanitare, există posibilitatea legală pentru atragerea medicilor către spitale şi prin stimulare financiară conform art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,,,Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat”. Având în vedere considerentele expuse, am întocmit proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical angajat în cadrul spitalelor al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman, pe care îl supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Teleorman”, se arată în propunerea Consiliului Județean Teleorman, care va fi supusă aprobării în ședința din 31 mai 2023.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Alexandria: Donează sânge și primește un bilet gratuit pentru prima zi de festival la UNTOLD sau NEVERSEA!

Următorul articol

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, la Etapa Națională a competiției ONSȘ – Cupa Tymbark Junior U12 B

Cele mai recente articole de Actualitate