Se caută adjunct la Inspectoratul Școlar și director la Casa Corpului Didactic Teleorman

în Actualitate

Monica Vasilescu

isj_teleorman-10384Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Teleorman.

 

Cei interesați se pot înscrie la concurs în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, dacă îndeplinesc următoarele condiții, cumulativ:

 1. a)este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
 2. b)este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
  c)este personal didactic titular în învățământ/într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
 3. d)are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;
 4. e)a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
 5. f)are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 6. g)nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  h)este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai – 10 iunie 2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Your email address will not be published.

*