liberinteleorman.ro

Reducerea abandonului şcolar în judeţul Teleorman, proiect implementat de Fundația Regală Margareta a României

9 decembrie 2022

Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 1 Islaz (inclusiv unitatea de învățământ arondată,  Școala Gimnazială nr. 2 Islaz), din județul Teleorman, au demarat proiectul Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.    

Cu o durată de 14 luni, proiectul vizează derularea unui set de măsuri complexe şi concrete având ca scop reducerea abandonului şcolar în judeţul Teleorman și consolidarea premiselor pentru conturarea unui viitor în care copiii sprijiniți să-și poată valorifica potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Mai precis, este vorba despre asigurarea infrastructurii şcolare necesare şi dezvoltarea pentru 40 de profesioniști – personal didactic și de sprijin – din cadrul celor trei unități școlare partenere din județul Teleorman, a competenţelor conceptuale şi practice necesare derulării unor programe de educaţie non-formală calitativă şi incluzivă.  

330 de copii din ciclul primar şi gimnazial vor fi beneficiari de servicii educaţionale non-formale cu impact pozitiv direct asupra reducerii riscului de abandon şcolar prin:

-facilitarea tranziţiei către un nou ciclu de învăţământ,

-ameliorarea analfabetismului funcţional prin activităţi non-formale interdisciplinare: derularea de cluburi în domeniile sportiv, creativ, artistic, tradiţional, artizanat, mediu pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale ale copiilor,

-constituirea de grupuri de dezvoltare socio-emoţională pentru creşterea stimei de sine şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare,

-organizarea unui program de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie adaptat posibilităţilor materiale reduse,

-derularea de activităţi intergeneraţionale cu implicarea copiilor şi vârstnicilor pentru a promova respectul între generaţii şi consolidarea unei comunităţi locale puternice.

În cadrul proiectului, pornind de la nevoile copiilor, vor fi amenajate 3 spaţii creative destinate activităţilor non-formale outdoor prin implicarea elevilor, cadrelor didactice şi de sprijin, părinţilor şi altor membri ai comunităţii (inclusiv artişti locali). De asemenea, vor fi implementate programe de educaţie non-formală prin perfecţionarea competenţelor a 40 cadre  didactice şi de sprijin, urmând ca la finalizarea programului de perfecţionare, training şi coaching, o dată ce competenţele în domeniul educaţiei non-formale vor fi fost dezvoltate, personalul didactic şi de sprijin să poată devină experţi care vor derula activităţile educaţionale cu celelalte categorii de grup ţintă.

Detalii despre activitățile desfășurate, noutăți privind proiectul, condițiile de includere în grupul țintă, pot fi accesate pe pagina web https://www.frmr.ro/cluburile-generatii-educatie-nonformala .

Valoare totală proiect: 1.726.154,38 lei din care valoarea cofinanțării UE 1.467.231,24 lei

Proiectul se desfășoară în perioada: 9 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate


Articolul precedent

Sportivul 𝗗𝘂𝗿𝗹𝗲𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Iran

Următorul articol

Casa de Cultură din Turnu Măgurele intră în reabilitare în sfârșit

Cele mai recente articole de Social