Proiect educațional pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar

în Actualitate/Educatie

Joi, 7 iunie 2018, în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Alexandria, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966, Cod apel: POCU/74/6/18, Componenta 1 Programul “Școală pentru toți”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Proiectul va fi implementat în perioada 25 aprilie 2018 – 24 martie 2021, iar valoarea contractului este de 9262508,82 RON. Proiectul va fi coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Primăria Municipiului Alexandria, Asociația de prietenie româno-franceză „ROMFRA” și Asociația „Tinerii Manageri“.

Scopul proiectului este acela de a genera o reducere a abandonului școlar timpuriu și de a promova un sistem educațional eficient la toate nivelurile prin derularea de activități integrate la nivelul comunității, iar obiectivul general constă în reducerea abandonului școlar în județele Teleorman și Giurgiu prin acces egal la educație de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

La conferința de deschidere au participat: subprefectul județului Teleorman, Nelu-Ionel Oprea, viceprimarul municipiului Alexandria, Augustin Ioan, reprezentanți ai partenerilor, directori de unități de învățământ și cadre didactice din județele Teleorman și Giurgiu.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Your email address will not be published.

*