liberinteleorman.ro

Prevenirea situațiilor de urgență, obiectiv prioritar al pompierilor teleormăneni

12 mai 2017

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al județului Teleorman desfăşoară permanent activităţi orientate spre siguranţa cetăţeanului, pe cele două componente specifice, prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor sau bunurile materiale ale acestora.

În luna aprilie a acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul unității noastre au desfășurat mai multe controale de specialitate, pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Au fost executate un număr de 35 de controale, dintre care: 7 la obiective de investiții, 5 la operatori economici, 20 la instituții de învățământ și unități de cult, un serviciu privat pentru situații de urgență (SPSU) și două controale la operatorii economici ce intră sub incidența legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Pe timpul desfășurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficiențe care au fost fie remediate pe loc, dacă acest lucru s-a putut, sau au fost sancționate și luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp.

Numărul total de deficiențe constatate a fost de 100, dintre care 95 au fost sancționate și 9 soluționate pe timpul controalelor. 75 dintre nereguli au fost la obiectivele aflate în exploatare/instituții și 25 la operatorii economici.

Urmare a acestor probleme descoperite de pompieri pe timpul controalelor, în funcție de gravitatea lor și de principiul gradualității, s-au aplicat 2 amenzi contravenționale în cuantum de 1000 de lei și 93 de avertismente.

În ceea ce privește pregătire cetățenilor pentru diferite situații de urgență, inspectorii de prevenire au organizat și desfășurat instruiri la 24 de operatori economici și 79 de instituții, cu un număr total de aproximativ 1000 de participanți.

Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 23 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicați aproape 130 de oameni. Privind protecția civilă, pompierii au executat 13 exerciții de alarmare/evacuare, unul dintre acestea fiind realizat pe timpul unui control inopinat.

La nivelul județului nostru sunt organizate 166 de cercuri tehnico-aplicative, dintre care 70 – „Prietenii pompierilor” și 96 – „Cu viața mea apăr viața”. În luna aprilie, pompierii au desfășurat 19 activități de îndrumare a acestora, urmând ca în luna mai activitățile să continue pe această linie.

În ziua de 23 mai, Inspectoratul Școlar Teleorman, sprijinit de personalul de specialitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, va organiza faza județeană a concursurilor „Prietenii Pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”, în municipiul Alexandria.

Tot în luna mai a acestui an, pompierii militari au planificate o serie de controale de prevenire la unitățile de învățământ, unitățile silvice și la construcții de comerț cu suprafața desfășurată mai mare de 600 mp sau 200 mp, dacă sunt amenajate în clădiri de locuit colective, inclusiv piețe și centre comerciale cu standuri pentru comercianți.

AVIZARE/AUTORIZARE

În cursul lunii aprilie, personalul din domeniul avizării/autorizării a emis 6 avize de securitate la incendiu, a respins un aviz și a înaintat o adresă de neîncadrare a unei documentații în prevederile legale.

În ceea ce privește autorizația de securitate la incendiu, pompierii militari au respins trei documentații privind obținerea autorizației, iar în alte 5 cazuri aceasta a fost emisă, fiind în conformitate cu prevederile legale.

Reamintim persoanelor care dețin construcții și amenajări ce funcționează fără autorizație de securitate la incendiu că vor putea obține acest document până cel târziu la data de 30 iunie 2017.

După această dată, punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

Obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente. Totodată, până la data obținerii autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investițiilor.

În prezent, obligativitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu este aplicabilă construcțiilor noi sau existente, la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinației, și pentru care, la data când au fost date în exploatare, legislația prevedea această obligație.

IGSU a lansat o aplicație online prin intermediul căreia poți afla dacă este sau nu necesară obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

Softul postat pe site-ul IGSU (http://www.ijsunt.ro/ghid/) oferă posibilitatea de introducere a datelor tehnice despre o construcție, iar după parcurgerea pașilor din platformă rezultă documentele necesare în vederea avizării sau autorizării, în funcție de tipul și categoria construcției.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Maior Dragomir Adrian Gelu

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Banner

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale

Următorul articol

Cum l-a făcut APIA (ne)om pe Eugen Coman?

Cele mai recente articole de Actualitate