liberinteleorman.ro

Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria va fi reabilitat termic

19 februarie 2024

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat astăzi, 19.02.2024, contractul de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica”, în Municipiul Alexandria, împreună cu SPIRIDON STEFANIA MARIA, reprezentantul legal al Asocierii S.C. DEKADENT CONSTRUCT S.R.L. (în calitate de lider de asociere) – S.C. FADMI PROD S.R.L. (în calitate de asociat).

Scopul investiției îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectivul specific vizează renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Prin intermediul componentei 5 – Valul Renovării se urmărește îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrate a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală precum și dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Astfel, vă aducem la cunoștință principalele lucrări care se vor executa în cadrul obiectivului de investiții mai sus-menționat:

– anveloparea clădirii (pereți exteriori);

– placarea planșeului superior;

– placarea planșeului inferior;

– placarea soclului clădirii cu polistiren extrudat;

– înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie termopan;

– lucrări de intervenție asupra șarpantei și a învelitoarei;

– montarea de jgheaburi, burlane și opritori de zăpadă;

– refacerea sistematizării terenului din incinta liceului, pentru a se putea îndepărta apele pluviale cât mai departe de clădire;

– realizarea unui trotuar de protecție perimetral, rostul dintre trotuar și clădire va fi etanșat cu materiale hidrofuge.

Valoarea totală a contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus-menționat este în cuantum de 4.570.523,44 lei, inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 8 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate


Articolul precedent

Lui Drăgușin îi plac florile pe bani publici deși are gratis la serele municipiului

Următorul articol

Jaful din PNRR. Drăgușin reabilitează un bloc din Alexandria cu firma fostului viceprimar PSD

Cele mai recente articole de Învățământ