liberinteleorman.ro

ITM verifică respectarea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie

8 aprilie 2022

CAMPANIE NAŢIONALĂ de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman desfășoară acțiuni de control în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a  produselor agricole (CAEN 521), fabricare a nutreţurilor combinate (CAEN 109), fabricare a produselor de morărit şi panificaţie (CAEN 106, 107), fabricare a băuturilor alcoolice (CAEN 11), precum şi în unităţile din minerit (CAEN 05, 07, 08), rafinarea ţiţeiului (CAEN 192) şi în spitale (CAEN 861).

Obiectivele acțiunii: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi  valorificare  a  produselor  agricole,   fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească; creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor şi  a lucrătorilor în ceea  ce priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Prezenta acţiune se derulează în trimestrele I-IV din anul 2022, se urmăreşte continuarea demersurilor întreprinse de Inspecţia Muncii în anii anteriori, prin reluarea verificărilor unor domenii de activitate şi introducerea altor domenii, având în vedere evenimentele deosebit de grave produse pe parcursul anilor 2020 şi 2021.

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia,  în celulele  silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 – 15 vol. %. Alcoolul etilic se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit de contactul cu substanţe puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic şi etichetate corespunzător. Containerele se vor păstra închise ermetic, într-un loc uscat şi bine ventilat, la distanţă de sursele de căldură şi foc, întrucât vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

Hidrocarburile procesate în rafinării sunt foarte inflamabile şi, în funcţie de punctul lor de inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive la temperatura ambiantă sau amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Aria din jurul instalației de prelucrare este considerată în general ca loc în care pot apărea atmosfere explozive.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Prin urmare, orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului.

Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectoratele teritoriale de  muncă şi de către inspectorii de muncă de la Inspecţia Muncii în anii anteriori, precum și evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că în activităţile, mai sus amintite, au fost constatate o serie de deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor, aceştia putând fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu, potrivit inspectorului șef al ITM Teleorman – Emil-Viorel Ciobanu.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

„Datini și tradiții de Paști”, la Muzeul Județean Teleorman

Următorul articol

Amenzile aplicate pentru PLF, anulate și restituite. Anunțul lui Dănuț Cristescu

Cele mai recente articole de Administratie