ITM Teleorman, controale la angajatori

în Actualitate

Având în vedere temperaturile ridicate înregistrate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman va intensifica controalele la angajatori, în care, suplimentar tematicii propuse, va urmări modul de respectare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

În sensul O.U.G. nr.99/2000, prin temperaturi extreme ridicate se înțelege temperaturi exterioare ale aerului care depășesc  +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

În conformitate cu prevederile Ordonanței sus-menționate, angajatorii sunt obligați să ia următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

  • reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
  • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
  • alternarea efortului dinamic cu cel static;
  • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer;

Pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele:

  • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
  • asigurarea de dușuri și asigurarea echipamentului individual de protecție;

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile menționate în O.U.G. nr. 99/2000, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai lucrătorilor, vor respecta măsurile dispuse (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru etc.) în conformitate cu art. 6 din același act normativ.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

–  asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;

         –  asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a   persoanelor afectate;

         –  trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

          Pentru nerealizarea măsurilor prevăzute mai sus se vor aplica, acolo unde este cazul, sancţiunile prevăzute de legislația în vigoare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Your email address will not be published.

*