liberinteleorman.ro

Grefierii și judecătorii continuă protestele în Teleorman – Ei au ieșit iar în fața instanțelor de judecată

19 decembrie 2023

Grefierii din Teleorman și din diverse regiuni ale țării au ieșit din nou în stradă marți, continuând seria de proteste declanșate pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile de muncă și salarizare. Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL a anunțat că, începând cu data de 11 decembrie 2023, personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete va adopta forme de protest pe perioadă nedeterminată.

Printre revendicările grefierilor se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă, creșterea salariilor și recunoașterea efortului depus în cadrul sistemului judiciar. Reprezentanții sindicatului au subliniat că decizia de a intensifica protestele a fost luată în urma eșuărilor negocierilor cu autoritățile și că aceste acțiuni vor continua până când revendicările lor vor fi rezolvate în mod satisfăcător.

Formele de protest adoptate de grefieri includ oprirea activității în instanțe și parchete, precum și organizarea de mitinguri și manifestații în fața sediilor instituțiilor judiciare.

Tribunalul Teleorman, în grevă până în ianuarie

Adunarea Generală a Tribunalului Teleorman a HOTĂRÂT: Art.1 Constată că prevederile art. VIII, alin.1 din proiectul de Ordonanţă, care stipulează că punerea în executare se realizează prin emiterea unor titluri de plată conform prevederilor din prezenta ordonanță care se vor răscumpăra de către Ministerul Finanțelor, eşalonat pe o perioadă de 7 ani în tranşe anuale egale, nepurtătoare de dobânzi, constituie o încălcare a autorităţii de lucru judecat, o vătămare a reală a siguranţei patrimoniale a magistraților, ca şi componentă a independenţei judecătorilor. În egală măsură, textul precizat constituie o atingere adusă dreptului de proprietate, ca drept fundamental consacrat atât la nivel constitutional cât şi la nivelul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
O astfel de măsură constituie, în sine, o afectare gravă a statutului magistraţilor, care survine în continuarea unor măsuri sistematice adoptate în anul 2023 şi care au avut ca efect atât reducerea încrederii publice în actul de justiție cât şi reducerea numerică a corpului profesional al magistraților.
Tribunalul reiterează că obiectul hotărârilor judecătoreşti şi al actelor administrative a căror executare este afectată constă în drepturi salariale neachitate în cuantum legal şi la timp, fapt care prin natura sa constituie o vătămare directă a independenţei magistraților, cauzată prin inconsecvenţa normativă a puterii executive, care, în concret, a reeşalonat drepturile restante, deja supuse unei prime eşalonări pe 5 ani.
Puterea executiva, în calitate de debitor, nu poate refuza şi proroga arbitrar şi unilateral punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, cu referire specială la categoriile profesionale circumscrise domeniului justiției, refuzul fiind contrar principiilor statului de drept şi egalităţii cetăţenilor în fata legii.
Prezenta situaţie constituie un exemplu vădit de încălcare a principiilor fundamentale ale statului de drept, întrucât puterea executivă, ca debitor al obligaţiilor de plată a salariilor, stabileşte în mod unilateral, arbitrar şi repetat modalităţi de executare a obligaţiilor, cu schimbarea obiectului prestației, independent de consimţământul creditorului.

Art.3 Adoptă forma de protest a restrângerii activităţii judiciare în cadrul Tribunalului Teleorman, prin amânarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rol, începând din data de 15.12.2023, până la data de 08.01.2024 inclusiv, cu următoarele excepţii:
În materie civilă vor face obiectul activităţii judiciare nerestrânse, indiferent de gradul de jurisdictie, următoarele obiecte:
Suspendarea executării hotărârii;
Suspendarea executării provizorii;
Măsuri de protecţie a minorilor – Legea 272/2004;
Măsuri asigurătorii;
Suspendarea provizorie a executării silite;
Suspendarea executării silite; Ordonanţa preşedinţială;
Asigurarea dovezilor;
Ordin de protecție:
Suspendare executare act administrativ;
Cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014;
conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de protest, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
În materie penală vor face obiectul activităţii judiciare nerestrânse a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară şi a judecătorului de scaun, în fond şi în căile de atac, următoarele obiecte:
Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară/instanţei de judecată având următoarele obiecte: contestaţie privind măsuri asiguratorii; cauze în care există inculpaţi aflaţi sub puterea unor măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă); cauze privind aplicarea măsurilor provizorii cu caracter medical; cauze în care se solicită aplicarea măsurilor de protecţie a victimelor şi a martorilor;
Cauze având ca obiect cooperarea judiciară internaţională în materie penală dacă implică măsuri preventive;

Cauze având ca obiect liberare condiționată la propunerea comisiei de liberare din penitenciare, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenţie; Anularea/ revocare liberare condiționată
Contestaţia formulată de persoana privată de libertate împotriva amânării dispuse de Comisia de liberare
Intreruperea/amânarea executării pedepsei/revocare amânare/intrerupere Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind stabilirea regimului de executare
Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind soluţionarea cererilor de schimbare a regimului de executare Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind exercitarea drepturilor persoanelor condamnate – art. 56 din Legea 254/2013;
Art.4. Măsurile de protest nu afectează cauzele în care s-a rămas în pronunţare anterior datei de 15.12.2023.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

CSM Alexandria medaliată la fotbal-tenis

Următorul articol

Accident în Alexandria – Un șofer a ajuns la spital

Cele mai recente articole de Actualitate