liberinteleorman.ro

EXCLUSIV: Inspecția Fiscală din Teleorman este complet blocată! Prejudiciu de peste jumătate de milion de euro

De aproximativ doi ani, activitatea de Inspecție Fiscală din Teleorman are blocaje cu lunile, atunci când vine la butoane Floriana Mitroi. „Dumnezeul Finanțelor Publice Teleorman”, numită și „Cruella” în pauzele de cafea, Floriana Mitroi face tot ce vrea în instituția statului, plătită de contribuabili, mai puțin treaba din fișa postului.

Dacă ascultăm salariații instituției și pe superiorii de la Ploiești, Floriana Mitroi este cea mai „mustrată” persoană dintre cele care au carte de muncă la ANAF Teleorman și, deși faptele sale au făcut obiectul mai multor anchete interne, „spatele” s-a dovedit a fi mai mare decât legea. Spunem asta pentru că, de când a revenit pe funcția de șef la Inspecţie Fiscală, doamna Mitroi le-a făcut din nou munca imposibilă inspectorilor fiscali, le-a zădărnicit activitatea, timp în care colecta la stat a stagnat și niciun organ de cercetare nu s-a implicat în remedierea situației. Concret, urmare a verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, s-a constatat că în lunile aprilie și mai 2020, la nivelul AJFP Teleorman – Activitatea de Inspecție Fiscală nu a fost programată și nu a fost realizată nicio acțiune de inspecție fiscală. De asemenea, în luna decembrie 2020 nu a fost programată nicio acțiune de inspecție fiscală, Serviciile Inspecție fiscală persoane juridice nr.1 și nr.3 și Serviciul de Inspecție fiscală persoane fizice neefectuând nicio inspecție. Serviciul de Inspecție fiscală persoane juridice nr.2 a realizat o singură acțiune de inspecție fiscală.

Curtea de Conturi: Inspecția fiscală a fost blocată în totalitate fără vreun temei real sau LEGAL

În fapt, inspectorii fiscali din cadrul Activității de Inspecție fiscală – AFJP Teleorman, în perioadele menționate mai sus, desi s-au prezentat la locul de muncă nu și-au putut exercita atribuțiile prevăzute în fișa postului urmare a faptului că desi programele lunare de activitate au fost întocmite ele nu au fost propuse spre avizare de către șeful Activității de Inspecție fiscală – d-na Mitroi Floriana și în consecință ele nu au putut fi avizate de către Șeful Administrației și aprobate de către Directorul general al D.G.R.F.P. Ploiești, activitatea de inspectie fiscală fiind blocată în totalitate fără vreun temei real sau legal.

Din verificările anterioare efectuate de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Teleorman, respectiv cele derulate în anii 2017 – 2020 au reieșit abateri grave pe linia programării, inițierii și finalizării acțiunilor de inspecție fiscală cu consecințe asupra constatării, urmăririi și încasării veniturilor cuvenite bugetului general consolidat. Astfel, au fost constatate nerealizări ale programelor lunare de inspecție fiscală urmare neaprobãrii, de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscalã din cadrul AJFP Teleorman, a mai multor documente întocmite la nivelul serviciilor fiscale care, potrivit prevederilor legale în materie, sunt obligatorii pentru iniţierea şi efectuarea unei inspecţii fiscale. De asemenea, au fost constatate cazuri de nefinalizare a inspecțiilor fiscale, în termenul prevăzut de Codul de procedură fiscală, prin refuzul șefului administrației – adjunct – AIF, de a aproba proiectele de rapoarte de inspecție fiscală, ceea ce a condus la imposibilitatea organelor fiscale de a se îndrepta împotriva contribuabililor în vederea recuperării eventualelor sume cuvenite bugetului statului stabilite în urma inspecțiilor, după cum se arată în nota de constatare.

Demisă, dar revenită în funcție

Pentru toate abaterile constatate, Mitroi a fost sancționată cu demiterea sau transferul, de mai multe ori, dar de fiecare dată a revenit în funcție cu o decizie a instanței. „În fapt, considerăm că seful adjunct inspecție fiscală a refuzat nejustificat să-și exercite atribuțiile de serviciu, ceea ce a avut consecințe deosebit de grave asupra activității de inspectie fiscală și implicit asupra constatării, urmăririi și încasării veniturilor bugetului general consolidat. Refuzul permanent de exercitare a atribuțiilor de serviciu, are caracter de continuitate, aspect constatat și urmare a acțiunilor anterioare derulate la AJFP Teleorman de către Camera de Conturi Teleorman, după cum am arătat mai sus. Pentru abaterile disciplinare grave săvârșite, printre care și cele menționate mai sus, d-na a fost sancționată cu destituirea din funcția publică, prin O.P.A.N.A.F. nr.3897/11.11.2020. Se impune precizarea că de la data destituirii și până la data de 04.03.2021, data când d-na a revenit pe post urmare a suspendării O.P.A.N.A.F. nr.3897/11.11.2020 de către instanța de judecată, Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu a dispus preluarea atribuțiilor șefului administrație – adjunct inspecție fiscală de o altă persoană”, mai spun inspectorii Curții de Conturi.

Bani încasați DEGEABA

Urmare atât a neexercitării atibuțiilor de serviciu de către d-na – șef administrație –adjunct inspecție fiscală cât și a nedispunerii, prin ordin, de către președintele ANAF a preluării atribuțiilor șefului acestei structuri de o altă persoană, după demiterea persoanei sus – menționate, inspectorii fiscali nu și-au putut îndeplini sarcinile de serviciu pentru care au fost remunerați. Astfel, potrivit datelor prezentate de Curte, de la bugetul statului au fost achitate drepturi salariale, aferente lunilor aprilie, mai și decembrie 2020, în sumă brută de 821.381, unui nr. de 30 dintre care 29 inspectori fiscali și șeful structurii de inspecție fiscală, care nu și-au putut îndeplini sarcinile de serviciu, care nu au prestat niciun serviciu în interesul activității instituției, urmare a refuzului/inacțiunii șeful Activității de Inspecție fiscală de a-și exercita atribuțiile din fișa postului, în programarea, aprobarea, derularea și valorificarea activității de inspecție fiscală
la nivelul AJFP Teleorman, fără o cauză obiectivă, fără un just temei.

Consecința economico-financiară a abaterii prezentate este prejudicierea bugetului de stat cu o sumă estimată de 821.381 lei prin plata fără contraprestație a unor drepturi salariale.

Abateri de la legalitate și regularitate însumate la jumătate de milion de euro

În anul 2020, la nivelul AJFP Teleorman au fost efectuate un număr de 10 acțiuni de inspecție fiscală, care au încetat fără a se emite rapoartele și deciziile de impunere întrucât a fost depășit dublul termenelor pentru finalizarea acestora prevăzute la art. 126, alin. 1, lit. c din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Din verificările dosarelor acțiunilor de inspecție fiscală nefinalizate, s-a constatat că la niciunul dintre acestea nu a fost arhivată „Nota privind constatările în divergență”, care se întocmește. Depășirea dublului termenului de efectuare a inspecției fiscale are drept consecință imposibilitatea întocmirii unui raport de inspecție fiscală, a emiterii unei decizii de impunere sau a unei decizii de nemodificare a bazei de impunere, iar reefectuarea inspecției fiscale nu mai poate avea loc decât o singură dată și doar cu aprobarea organului ierarhic superior. Adociat acestor consecințe este riscul de neîncasare la bugetul statului a unor eventuale debite fiscale prin intervenția prescripției sau prim imposibilitatea înscrierii în tabelul debitorilor sau la masa credală în cazul apariției situației de insolvență sau faliment.

Din cei 10 agenți economici la care nu s-au finalizat inspecțiile fiscale începute, a fost identificat un contribuabil, la Suhaia, la care organele de inspecție fiscală au stabilit venituri suplimentare în sumă de 16.615 lei pentru care, la data efectuării misiunii de control, a fost îndeplinit termenul de prescripție, pierzându-se astfel dreptul de creanță al bugetului general consolidat.

Valoarea estimată în timpul controlului de către auditorii publici externi este de 2.622.743 lei, din care 16.615 lei reprezintă prejudiciul creat ca urmare a prescripției termenului pentru creanțele care nu mai pot fi încasate și suma de 2.606.128 lei reprezintă creanțe bugetare suplimentare rezultate din cele 10 inspecții fiscale nefinalizate ca urmare a depășirii dublului termenelor pentru finalizarea acestora care nu au fost înregistrate ca și creanțe ale bugetului general consolidat al statului și pentru care nu s-au declanșat până în prezent procedurile de încasare.

Lămuriri ale persoanelor (i)responsabile

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat abaterea: Mitroi Floriana – șef administație adjunct pentru Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul AJFP Teleorman în perioada 17.03.2020 – 31.08.2020, 06.11.2020 – 07.12.2020 și de la data de 04.03.2021 până în prezent, care poartă responsabilitatea pentru neaprobarea proiectelor rapoartelor de inspecție fiscală întocmite de inspectorii fiscali; Marin Iuliana – șef serviciu persoane juridice nr.1 și nr.3 din cadrul Inspecției Fiscală a AJFP Teleorman; Mone Marian – șef serviciu persoane juridice nr.2 din cadrul Inspecției Fiscală a AJFP Teleorman; Gudac Florian – șef serviciu persoane fizice din cadrul Inspecției Fiscală a AJFP Teleorman, cu atribuții în avizarea rapoartelor de inspecție fiscală realizate de inspectorii fiscali.

Curtea de Conturi a cerut lămuriri în vederea clarificării cauzelor care au dus la apariția acestei deficiențe majore. Marin Iuliana, Mone Marian și Florian Gudac au motivat nefinalizarea inspecțiilor cu refuzul Florianei Mitroi de a-și exercita sarcinile din fișa postului: „În perioada cât doamna Mitroi a fost prezentă în unitate a refuzat să semneze orice document”.

Procurorii, așteptați la Finanțele din Teleorman

Ca o concluzie, dacă mai era cazul, peste 20 de salariați ai AIF din cadrul ANAF Teleorman au primit de curând atribuții suplimentare de la alte departamente pentru a justifica mersul la muncă și fac orice altceva mai puțin inspecție fiscală, organ care este blocat total în prezent. „Împărăteasa fiscalității” – Floriana Mitroi, însă, nu face nimic. Potrivit surselor noastre demne de încredere, care doresc să-și păstreze anonimatul, doamna vine în instituție câteva ore pe zi, dar nu-și îndeplinește nicio sarcină de serviciu, nu semnează condica, iar la final de lună încasează salariul necuvenit.

Ca atare, procurorii sunt așteptați la ANAF Teleorman pentru o cercetare mai amănunțită, fiindcă stoparea unui organ de control al statului cu atribuții în evaziunea fiscală este chestiune… cam PENALĂ, asta în cazul în care respectarea legii într-o instituție a statului român nu e opțională.

Advertisement

Monica Vasilescu

Monica Vasilescu este redactor Realitatea.net și profesează ca jurnalist din anul 2007. Și-a început cariera în presa locală din județul Teleorman și a scris la mai multe publicații specializate pe investigații și subiecte anticorupție. A fost corespondent și colaborator al mai multor site-uri de știri în domenii precum: politic, social, eveniment, justiție. Este co-fondator al publicației Liber în Teleorman, premiată în cadrul Galei Superscrieri, în anul 2019, la secțiunea „Presă Locală”, cu diploma pentru "Curaj, Răbdare și Adevăr".

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate


Publicitate

Articolul precedent

Alexandru Papadopol, Corina Moise și Mariana Gavriciuc ajung la Alexandria la Ideo Ideis Festivalul #16

Următorul articol

A fost activat Planul Roșu de Intervenție la Putineiu: Accident rutier cu victime multiple

Cele mai recente articole de Actualitatea politică