Echipa Euroscola 2018 a Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria… la început de drum

în Actualitate/Educatie

Echipa Euroscola a Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria și-a
început drumul în competiția Euroscola în data de 24.05.2018 prin implementarea proiectului de campanie ,,Europa pentru NOI – Europa suntem NOI”, prin care și-a propus realizarea campaniei de promovare al unuia dintre cele mai bune proiecte europene, finanțate din exercițiul financiar 2007-2013. Ca în orice proiect, s-au constituit etapele de desfășurare, echipa de proiect fiind stabilită în etapa de selecție prin activitatea: ,,Implică-te și tu, fii voluntar în comunitatea ta!”.
În cadrul celei de-a doua etape, cea de informare, au fost identificate proiectele cu
finanțare europeană implementate de instituțiile din comunitatea locală și județeană. Astfel, Primăria Alexandria, Instituția Prefectului – Județul Teleorman, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Consiliul Județean Teleorman ne-au oferit oportunitatea de a descoperi toate aceste proiecte și beneficiile aduse comunității teleormănene.
În urma cercetării și a analizării tuturor proiectelor, echipa s-a consultat în vederea
alegerii celui cu impact mai mare asupra grupului țintă. Cu toate că au existat discuții, puncte de vedere diferite, spiritul de echipă ne-a condus la obținerea unei concluzii, și anume alegerea proiectului ,,TeleJob – Organizarea pieței adiacente Municipiului București”, proiect ce ne-am propus și am încput să-l promovăm prin beneficiile și impactul pe care le-a generat în etapa de implementare la nivelul comunității noastre. După alegerea proiectului, elevii și-au împărțit responsabilitățile pe ateliere de lucru:
1) Atelierul de documentare ,,TeleJob, vine în sprijnul tău!” – în cadrul căruia a fost realizată prezentarea proiectului derulat cu finanțare europeană selectat de către echipă și motivarea alegerii acestuia pentru campania de promovare;
2) Atelierul de comunicare și marketing ,,Comunicatorii TeleJob” – cadru propice pentru strategia de comunicare și marketing la nivelul proiectului;
3) Atelierul de parteneriate ,,Partenerii TeleJob” urmărește identificarea posibililor parteneri pentru susținerea campaniei de promovare și pentru realizarea parteneriatelor;
4) Atelierul multimedia și promovare ,,TeleJob Digital” are în vedere realizarea materialelor audio, video, logo proiect, pliante, flyere, broșuri, revista TeleJob, pagina de Facebook, Instagram, canal de YouTube;
5) Atelierul ,,Sociologii CNPMS” concepe Eurochestionarul, realizează sondajele de evaluare a campaniei și portalul web al proiectului;
6) Atelierul ,,Evenimente Telejob” organizează activitățile mari din cadrul campaniei: conferințe, evenimente, Cafeneaua TeleJob etc.
Având în vedere motivația proiectului – persoanele aflate în căutarea unor locuri de
muncă, șomeri sau persoane angajate care doresc schimbarea se confruntă, în principal, cu lipsa acestora în județul Teleorman – proiectul ales de noi, ,,TeleJob-Organizarea pieței muncii adiacente Municipiului București” , prezintă următoarele beneficiile care au stat la baza alegerii proiectului -accesarea gratuită a bazei de date și utilizarea hărții interactive oferite de portal; -facilitarea redactării CV conform standardelor; -susținerea interviurilor pe chat fără a mai fi necesară deplasarea unui candidat la firma ofertantă; -publicarea și promovarea în rândurile grupului țintă a ofertelor de muncă; -creșterea numărului de persoane ce se angajează prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman.
Realizarea a ceea ce ne-am propus in primele două etape, desfășurate în perioada
24.05.2018-04.08.2018, a stimulat echipa de proiect în desfășurarea altor activități necesare implementării acestuia, pe care urmează să vi le facem cunoscute în următoarele comunicate.

Echipa de comunicare și marketing, Echipa Euroscola a Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria