Drept la replică

în Actualitate

            Având în vedere, articolul de presa publicat în data de 04.11.2019 ” Poveste din Teleorman : fermier amendat de Garda de Mediu, după ce a plantat 40 000 arbori ” şi pentru o bună şi corectă informare a opiniei publice, vă facem cunoscut, cu speranţa publicării în integralitate a ”dreptului la replică”, punctul nostru de vedere :

             În data de 18.01.2018,Garda Natională de Mediu,  Comisariatul Judeţean Teleorman, a realizat un control neplanificat la punctul de lucru al PFA Multescu Felix, situat în com. Răsmireşti, Jud. Teleorman, verificând  modul şi legalitatea desfăsurării activităţii din punct de vedere al protecţiei  mediului. Prin actul de control încheiat s-a constatat  că agentul economic desfasoara activitatea :  Cod CAEN 0111, cultura cerealelor plantelor leguminoase, si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” şi Cod CAEN 0161, “activitatii auxiliare pentru productia vegetala” pe o suprafaţă de 127,26 Ha, teren agricol, pentru care deţine Autorizaţie de mediu şi următoarele neconformităţi:

             Nu a notificat Agenţia peentru Protecţia Mediului Teleorman cu privire la modificările apărute în desfăşurarea activităţii, respectiv modificări la parcul de utilaje deţinut şi la  suprafaţa de teren agricol exploatată, precum şi achiziţionarea unui skid pentru motorină;

 Nu întocmeşte evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii 211/2011 şi HG 856/2002;

             Nu întocmeşte evidenţa substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate, obligaţie prevăzută de OUG 195/2005;

              Nu a informat trimestrial publicul, prin orice mijloc de comunicare, despre consecinţele activităţii desfăşurate asupra mediului, obligaţie prevăzută de art. 26, alin 1 din Hotarirea 878/2005;

  Nu deţine fişe tehnice de securitate pentru produsele şi preparatele chimice periculoase;

  Nu a întocmit şi nu a raportat către Agenţia peentru Protecţia Mediului Teleorman situaţia semestrială pentru uleiul proaspăt consumat în anul 2017 (semstrul I si II anul  2017);

  Nu deţine caracterizarea deşeurilor periculoase şi încadrarea deşeurilor;

  Nu a desemnat prin decizie o persoană care să implemeteze prevederile Legii 211/2011;  

  Nu a încheiat un contract cu un operator economic autorizat pentru preluarea deseurilor menajere;

   PFA Multescu Felix, a fost sancţionat cu amendă contraventională în cuantum de 3 000 lei, în condiţiile art. 9, alin, (1) lit. a din HG nr. 856/2002 deoarece „Nu a întocmit evidenţa gestiunii deşeurilor în anul 2017, pentru deşeurile de ambalaje produse pentru protecţia plantelor, ulei uzat, deşeuri metalice, anvelope uzate, deşeuri menajere rezultate din desfăşurarea activităţii Cod CAEN nr. 0161, activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, încalcînd obligaţiile prevăzute de HG nr. 856/2002, Anexa 1, Cap 1,2,3 si 4”. Agentul economic, posesor al Autorizaţiei de mediu nr. 111/05.10.2010, nu a informat trimestrial publicul prin orice mijloace de comunicare despre consecinţele desfăşurării activităţii asupra mediului. Informarea nu a fost realizată pentru trimestrul III si Trimestrul IV anul 2017,  faptă pentru care a fost sancţionat cu sancţiunea Avertisment.

Procesul verbal de constatare şi aplicare a sancţiunii contraventionale, a fost contestat în instanţă, fiind înregistrată plîngerea sub nr. 907/740/2018 la Judecătoria Alexandria.

Prin Sentinţa Civila nr. 2018/22.10.2018, sentinţă rămasă definitivă, instanţa a respins ca neîntemeiată plângerea contravenţională, formulata de PFA Multescu Felix. Reprezentantul legal a achitat sancţiunea contravenţională, şi a depus O.P. la registratura subscrisei.

Presupusa activitate de împădurire sau administrare teren forestier, nu a făcut obiectul controlului Gărzii Naţionale de Mediu.

Controlul a fost efectuat la agentul economic PFA Mulţescu Felix, care desfăşoara o activitate cu impact asupra mediului, Cod CAEN 0111, cultura cerealelor plantelor leguminoase, si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” şi Cod CAEN 0161, “activitatii auxiliare pentru productia vegetala” pe o suprafaţă de 127,26 Ha, teren agricol, pentru care deţine Autorizaţie de mediu, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale, pentru fapte legate de desfăşurarea acestor activităţi.

Referitor la amenzile aplicate autorităţilor locale pentru „aruncarea gunoiului în cîmp” vă informăm că în perioada martie 2019 – iunie 2019, Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Teleorman a verificat starea de salubritate, măsurile luate de Unitaţile Administrativ Teritoriale, cu privire la colectarea şi eliminarea deşeurilor, fiind aplicate un număr de 109 sancţiuni contravenţionale: 27 avertismente şi 82 amenzi contravenţionale în cuantum de 610.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale legate de regimul deşeurilor.

Asteptăm cu interes, eventualele solicitări din partea redacţiei, pentru o informare obiectivă.

Jurnalist de investigație și autor. Co-fondator al publicației Liber în Teleorman, corespondent Europa FM, colaborator al mai multor site-uri de știri. Absolventă a programului pentru jurnaliști de investigație “Edward R. Murrow”, finanțat de guvernul SUA. Specializare în Fact-Checking la Poynter Institute, Florida. Autoarea a cinci cărți de beletristică, cea mai recentă apariție editorială a sa fiind romanul Cei Care Nu Mint.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*