Drept la replică Primăria Turnu Măgurele

în Politica altfel

În conformitate cu prevederile art.10 din Codul deontologic al ziaristului (” Cod”) în ceea ce privește articolul publicat în cotidianul ”Liber în Teleorman” nr. 61 din 19-25 octombrie 2015, articol 10 care trebuie privit și din perspectiva articolelor:1,2,3 și 5, din același Cod, vă solicităm ca, în virtutea deontologiei profesiei dumneavoastră, să relatați fapte obiective și informații corecte, complete și verificate, fără a emite opinii vădit tendențioase, care au scopul de a servi altor interese decât celor legitime ale cititorilor.

În articolul dumneavoastră sunt mai multe afirmații lipsite de obiectivitate, neprobate și neadevărate, care au caracter tendențios. Prezentarea activității mele ca primar în funcție al municipiului Turnu Măgurele este trunchiată și nedocumentată, cu vădit caracter calomniator. Întreaga activitate a instituției pe care o conduc este monitorizată și supusă controlului de care organismele abilitate/calificate și rezultatele obținute au fost apreciate în mod pozitiv. Lipsa de obiectivitate și neadevărul afirmațiilor din articol dovedesc pe deplin lipsa de documentare și profesionalism a autorului, iar folosirea în articol a unor expresii gen ”Inteligenți ca noaptea” sau ”Dănuț s-a preocupat de jucării” sunt dovada relei intenții și scopului denigrator al articolului.

Consider că publicația dumneavoastră dă dovadă de o totală lipsa de profesionalism ținând cont de faptul că acest articol tendențios, în care s-au utilizat informații eronate și neadevărate privind implicarea mea ca primar în nerespectarea legii, vine la nici o jumătate de an după ce instituțiile abilitate ale statului român au verificat modul de utilizare și cheltuire a banilor publici la nivelul UAT Turnu Măgurele, iar din rapoartele întocmite nu reiese faptul că au fost constatate încălcări ale legii în materia achizițiilor publice.

Articolul în întregime are un caracter confuz, conținând informații neverificate și care nu corespund situației de fapt și de drept.

Achizițiile publice efectuate de către Municipiul Turnu Măgurele în anul 2013 au vizat mai multe categorii de produse destinate înlocuirii celor deteriorate existente în spațiile de joacă pentru copii. Menţionăm că în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, identificarea respectivelor produse s-a realizat pe cod CPV. În acest sens, obiectul fiecărui contract de achiziție publică a fost pus în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice (CPV) prin încadrarea produselor în codul de opt cifre care descrie cu acuratețe produsul achiziționat.

Determinarea regulilor de achiziţie aplicabile s-a realizat ca urmare a estimării valorii pentru fiecare contract de achiziție publică cu respectarea prevederilor art. 27 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările în vigoare la acel moment.
Totodată, dorim să precizăm inclusiv faptul că derularea respectivelor achiziţii s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 19 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare până la data de 24.04.2013. Potrivit prevederilor acestui articol în forma aplicabilă la acea dată, autoritatea contractantă achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform regulilor stabilite prin OUG 34/2006, nu depășea echivalentul în lei a 15.000 euro fără TVA, pentru fiecare achiziție de produse, servicii ori lucrări. Prin urmare, potrivit prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006 în forma aplicabilă la acea dată, autoritatea contractantă avea obligaţia şi nu dreptul de a achiziţiona direct produse, în măsura în care valoarea estimată a acestora era egală sau mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro.
Față de cele menționate, ne considerăm îndreptăţiţi să concluzionăm că autoritatea contractantă a procedat la efectuarea respectivelor achiziţii, în deplină conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi nu a divizat contractul de achiziţie publică.
Pe cale de consecință, având în vedere faptul că informațiile publicate în cotidianul ”Liber în Teleorman” nr. 61 din 19-25 octombrie 2015 sunt TOTAL NEADEVĂRATE și nu fac altceva decât să aducă un grav prejudiciu de imagine atât mie cât și instituției publice pe care o conduc, vă solicit ca în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii noastre ce conține punctul de vedere oficial al instituției publice – Primăria municipiului Turnu Măgurele, să publicați un articol menit a dezminți informațiile publicate în cadrul articolului din data mai sus menționată.

În cazul în care nu veți da curs solicitării noastre, Primăria municipiului Turnu Măgurele prin reprezentantul său legal își rezervă dreptul de a acționa în instanță cotidianul dumneavoastră pentru repararea prejudiciului cauzat.
PRIMAR,
DĂNUȚ CUCLEA

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*