liberinteleorman.ro

Deputatul Calotă, inițiator al legii care prevede continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare

9 noiembrie 2022

Deputatul liberal Ică Florică Calotă este unul dintre inițiatorii proiectului de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare.

Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție, după caz, și care îndeplinesc condițiile de pensionare pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, potrivit Legii care se află în comisiile parlamentare.

Cererea privind continuarea activității în condițiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare. Persoanele care continuă activitatea în condițiile alin. (1) pot solicita înscrierea la pensie şi anterior împlinirii vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității în vederea pensionării se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data de la care persoana
solicită pensionarea.

Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială
care își exercită opțiunea prevăzută la art. 1 își continuă activitatea în baza aceluiași contract individual de muncă, raport de serviciu sau act de numire în funcție, după caz. Prevederile art. 1 alin.(2) și (3) se aplică în mod corespunzător.
Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) și alin.(3), personalul didactic prevăzut de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, își manifestă opțiunea de continuare a activității, respectiv de pensionare, după caz, cu cel puțin 30 de zile înainte de data încheierii anului școlar.

Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială
și care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să își exprime în scris opțiunea pentru continuarea activității în baza aceluiași contract de muncă, raport de serviciu sau act de numire, după caz, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcție, după caz, arată proiectul de lege.

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Banner

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Expoziția „Aspecte rurale teleormănene. Realitățile secolului XX”, la Muzeu

Următorul articol

Consiliul Județean Teleorman dă bani pe Servicii expertizare a locurilor de muncă pentru condiții de muncă periculoase

Cele mai recente articole de Politică