liberinteleorman.ro

Carmen Daniela Dan lămurește problema denunțului la DNA

16 martie 2016

carmen daniela danCarmen Dumitrescu

Așa cum am aflat cu toții din presa centrală, împotriva prefectului Carmen Daniela Dan s-a înregistrat o plângere la DNA. Motivele denunțului n-au fost foarte clare, însă Carmen Daniela Dan a dorit să lămurească lucrurile, printr-un comunicat de presă.

Potrivit acesteia, situația e explicabilă și, probabil, aceleași argumente vor fi puse și pe masa procurorilor DNA. Pentru a nu denatura cu nimic sensul argumentației, vă redăm comunicatul de presă în integralitatea lui, pentru a judeca singuri situația:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, cu privire la plangerea formulată de către domnul Florin Ghiulbenghian, în calitate de reprezentat al unui ONG, împotriva mea și a șefului Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului Județul Teleorman, doresc să aduc la cunoștința opinei publice aspecte lămuritoare cu privire la acuzele primite.
Conform denunțului dat publicității, acuzațiile care se aduc sunt legate de faptul că în cazul primarilor din localitățile Nenciulești și Olteni, nu a fost emis ordinul de încetare a mandatului înainte de termen, având în vedere situațiile în care se află cei doi, respectiv incompatibilitate conform raportului de evaluare a ANI, rămas definitiv, pentru primarul comunei Nenciulești, Vîlcu Sandu și condamnare definitivă cu suspendare prin hotararea nr. 1751/26.09.2013 a Curții de Apel București pentru primarul comunei Olteni, Emil Mărcușanu, fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.
Doresc să precizez faptul că pe întreaga durată în care mi-am exercitat mandatul de prefect al județului Teleorman, activitatea mea a fost întemeiată pe principiul legalității, imparțialității și obiectivității, cât și a transparenței și liberului acces la informațiile de interes public, fapt pentru care vă aduc la cunoștiță următoarele:
Atât eu, cât și colegii mei din cadrul Serviciului Juridic al Instituției Prefectului cunoaștem situația în care se află cei doi primari, fiind realizate toate demersurile legale în vederea emiterii ordinelor de încetare a mandatelor înainte de termen, la acest moment aflându-ne, în ambele situații, înlăuntrul termenelor prevăzute de lege pentru aplicarea sancțiunii.
De asemenea, precizez că temeiul legalității, principiu pe care îmi desfășor activitatea, presupune și respectarea prevederilor și procedurilor legale care preced emiterea unui ordin de încetare a mandatului înainte de termen, fapt pentru care voi face o prezentare a celor două situații plecând de la normele legale care definesc aceste proceduri:

Referitor la primarul Comunei Nenciuleşti – Vîlcu Sandu
1. Situaţia de fapt – Prin raportul de evaluare nr. 58628/G/II/11.12.2013 Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate privind pe domnul Vîlcu Sandu, primarul Comunei Nenciuleşti. Raportul de evaluare a rămas definitiv prin Sentinţa Civilă nr. 1462/12.05.2014 a Curţii de Apel Bucureşti la data de 16.10.2015 în urma respingerii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justitie prin Decizia Civilă nr. 3192/16.10.2015. Termenul până la care poate fi emis ordinul prefectului de încetare a mandatului de primar este 16 aprilie 2016. Vîlcu Sandu a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei Civile nr. 3192/16.10.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, contestaţie ce face obiectul dosarului cu nr. 3984/1/2015 şi de asemenea a formulat şi cerere de suspendare a executării deciziei civile anterior menţionate, pentru care a fost plătită cauţiunea conform prevederilor art. 507 din Codul de procedură civilă.
2. Prevederi legale aplicabile
– prevederile art. 15 alin. (2) lit. „b”, art. 16 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
3. Nu a fost încă emis ordinul prefectului privind încetarea mandatului de primar înainte de expirarea duratei normale. Motivul neemiterii ordinului – lipsa referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
4. Măsuri întreprinse în vederea emiterii ordinului:
– in conformitate cu prevederile legale s-a solicitat secretarului unității administrativ teritoriale întocmirea şi transmiterea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
– secretarul Comunei Nenciuleşti a comunicat instituției noastre că nu a procedat la întocmirea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare întrucât domnul Vîlcu Sandu a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei Civile nr. 3192/16.10.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, contestaţie ce face obiectul dosarului cu nr. 3984/1/2015 şi de asemenea a formulat şi cerere de suspendare a executării deciziei civile anterior menţionate pentru care a fost plătită cauţiunea conform prevederilor art. 507 din Codul de procedură civilă, fără a preciza însă dacă această din urmă cerere a fost sau nu soluţionată;
– Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman a informat Agenţia Naţională de Integritate cu privire la motivele pentru care nu a fost emis ordinul prefectului pentru încetare de drept a mandatului de primar al domnului Vîlcu Sandu;
– Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie informaţii referitoare la stadiul soluţionării cererii de suspendare a executării Deciziei Civile nr. 3192/16.10.2015;
– având în vedere că la data de 25 februarie 2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca inadmisibilă cererea de suspendare a Deciziei nr. 3192/16.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, cerere de suspendare formulată de domnul Vîlcu Sandu în dosarul cu nr. 3984/1/2015 având ca obiect contestaţia în anulare formulată de acesta împotriva aceleaşi decizii civile, şi ţinând cont de faptul că potrivit prevederilor legale în vigoare contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac de retractare, nefiind o cale de atac suspensivă de executare, Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman a solicitat secretarului Comunei Nenciuleşti întocmirea şi transmiterea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare cu menţiunea că în situaţia în care nu va proceda în sensul celor solicitate va fi sesizată comisia de disciplină şi, după caz, vor fi sesizate şi organele de cercetare penală.
Fac mențiunea că secretarul se află incă în termenul de răspuns, care expiră în data de 21.03.2016.
Referitor la primarul Comunei Olteni – Mărcuşanu Emilian
1. Situaţia de fapt – prin Decizia Penală nr. 1751/26.09.2013 Curtea de Apel Bucureşti în baza art. 284 Cp l-a condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an şi în temeiul art. 81 Cp a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani. Legistația aplicabilă nu precizează un termen cert de emitere a ordinului prefectului, dar se prezumă că acesta ar fi împlinit în situația în care cerințele de fond și de formă ale actului administrativ sunt îndeplinite.
2. Prevederi legale aplicabile
– prevederile art. 15 alin. (2) lit. „e”, art. 16 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
– Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/2015;
3. Nu a fost încă emis ordinul prefectului privind încetarea mandatului de primar înainte de expirarea duratei normale. Motivul neemiterii ordinului – lipsa Deciziei Penale nr. 1751/26.09.2013 Curtea de Apel Bucureşti; lipsa referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
4. Măsuri întreprinse în vederea emiterii ordinului
– Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman a solicitat întocmirea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, solicitare la care revine de 2 ori;
– secretarul Comunei Olteni comunică faptul că, urmare adreselor Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, s-a adresat Curţii de Apel Bucureşti şi Judecătoriei Roşiorii de Vede pentru obţinerea hotărârilor judecătoreşti prin care a fost condamnat Mărcuşanu Emilian, primarul Comunei Olteni;
– Instituția Prefectului Județului Teleorman, prin comisie constituită prin Ordin al Prefectului Judeţului, dispune efectuarea unei verificări la sediul Primăriei Comunei Olteni. Jud. Teleorman cu privire la demersurile secretarului Comunei Olteni referitoare la întocmirea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în urma căreia a fost întocmit Raport de Control prin care s-au reţinut următoarele demersuri ale secretarului Comunei Olteni:
◊ prin adresa cu nr. 2885/19.10.2015 secretarului Comunei Olteni solicită Curţii de Apel Bucureşti o copie de pe Decizia Penală nr. 1751/26.09.2013;
◊ prin adresa cu nr. 3070/28.10.2015 secretarului Comunei Olteni solicită Judecătoriei Roşiorii de Vede o copie de pe Sentinţa Penală nr. 82/11.04.2013;
◊ din nota de relaţii a secretarului Comunei Olteni din data de 18.02.2016, dar şi din adresa nr. 2885/19.10.2015, rezultă că acesta:
– cunoaşte faptul că Emilian Mărcuşanu a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani;
– nu a procedat la întocmirea referatului prevăzut de art. 16 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare întrucât în lipsa Deciziei Penale nr. 1751/26.09.2013 nu este în măsură să se pronunţe asupra modului de aplicare a articolului anterior menţionat;
– „… Faptul că Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/2015 a venit cu lămuriri privind art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, dar aplicarea prevederilor din Decizia de condamnare din anul 2013, prin care d-l Mărcuşanu Emilian a fost condamnat la 1 an cu suspendare se poate aplica începând cu anul 2016”
– urmare a raportului de control, s-a solicitat secretarului Comunei Olteni să procedeze la întocmirea referatului prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi transmiterea acestuia până la data de 04.03.2016, cu menţiunea că în caz contrar va fi sesizată comisia de disciplină;
– la data de 10 martie a.c., secretarul Comunei Olteni comunică că nu poate întocmi referatul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare în lipsa hotărârii judecătoreşti de condamnare, precum şi faptul că a revenit la Curtea de Apel Bucureşti cu solicitarea de a comunica hotărârea judecătorească;
– la data de 14.03.2016 este întocmită informarea către prefectul județului prin care s-au propus şi aprobat următoarele:
◊ transmiterea unei adrese către Judecătoria Roşiorii de Vede cu solicitarea de a ne fi comunicată o copie a hotărârii judecătoreşti referitoare la condamnarea domnului Mărcuşanu Emilian – adresa nr. 2444/14.03.2016;
◊ sesizarea secretarului Comunei Olteni la Comisia de disiciplină constituită la nivelul Judeţului Teleorman pentru cercetarea faptelor considerate abateri disciplinare în activitatea secretarilor – sesizarea nr. 2445/14.03.2016;

În raportare la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la ambele situații, secretarul unităţii administrative teritoriale întocmeşte referatul care stă la baza emiterii ordinului prefectului din momentul în care dispune de materialele din care rezultă motivul legal al încetării.
Fac precizarea că referatul reprezintă în fapt, din punct de vedere juridic, actul generator al emiterii deciziei administrative a prefectului și reprezintă o condiție a îndeplinirii cerințelor de fond și formă ale ordinului emis de prefect și premisa emiterii unui act administrativ nesupus riscului anulabilității.”

Advertisement

4 Comments

  1. Daniela! E timpul s-o stergi englezeste cat mai ai timp.Peste 1 luna nu o sa te mai recunosaca nici gardianul de la prefectura.Asa se intampla de obicei cu interpusii cu sperante mari si fara minte .

  2. Cata potlogarie ieftina! Ai fost asa interesata să-ți aplici prerogativele funcției, încât ai așteptat cu anii sa nu iei nici o măsură. Nu ti-ar fi rușine sa vii cu asemenea explicații mincinoase. Ești o pagina de istorie mica, gheboasa, slugarnica și patetica. A știut Dragnea ce paiata să-și pună la treabă. Bleah!!!!

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Banner

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Dunărea, la cote peste pragul de inundaţie

Următorul articol

PSD Roșiori a stabilit: Cârciumaru e candidat!

Cele mai recente articole de Actualitatea politică