liberinteleorman.ro

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului”- anunţ lansare Apeluri de selecţie de proiecte

18 noiembrie 2022

Publicat la 18.11.2022

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2022

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

DATA POSTARI APELULUI 14.11.2022

Măsuri lansate

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte nr. 1/2022 pentru următoarele măsuri:

  • M1/1C – Formare profesională pentru îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune începand cu data de 22 noiembrie 2022, ora 08:30.

Data limită de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie 2022, ora 16:30.

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

  • Beneficiari eligibili – M1/1C: entităţi sau organisme publice sau private care vor asigura transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecție stabilite de GAL;

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură

MăsuraFondul disponibil/ masurăSuma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
M1/1C – Formare profesională pentru îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor în sectorul agricol din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”10.000,00 Euro10.000,00 Euro

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, în intervalul orar 08:30 – 16:30.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni până vineri, între orele 8:30 – 16:30, la sediul GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: [email protected].

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2022

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

DATA POSTARI APELULUI 14.11.2022

Măsuri lansate

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte nr. 1/2022 pentru următoarele măsuri:

  • M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune începand cu data de 22 noiembrie 2022, ora 08:30.

Data limită de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie 2022, ora 16:30.

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

  • Beneficiari eligibili – M2/2B: persoane cu vârsta până în 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deţin competentele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca şef al respectivei exploataţii;

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură

MăsuraFondul disponibil/ masurăSuma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
M2/2B – Facilitarea reîntineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”440.000,00 Euro/EURI40.000,00 Euro

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, în intervalul orar 08:30 – 16:30.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni până vineri, între orele 8:30 – 16:30, la sediul GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: [email protected].

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2022

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

DATA POSTARI APELULUI 14.11.2022

Măsuri lansate

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte nr. 1/2022 pentru următoarele măsuri:

  • M4/2A – Sprijinirea formelor asociative din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune începand cu data de 22 noiembrie 2022, ora 08:30.

Data limită de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie 2022, ora 16:30.

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

  • Beneficiari eligibili – M4/3A: organizații de producători din sectorul agricol (cooperative agricole, societăți cooperative agricole etc) care se încadrează în definiția IMM-urilor.

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură

MăsuraFondul disponibil/ masurăSuma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
M4/2A – Sprijinirea formelor asociative din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”312.925,09 Euro170.000,00 Euro

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, în intervalul orar 08:30 – 16:30.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni până vineri, între orele 8:30 – 16:30, la sediul GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: [email protected].

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

APEL DE SELECȚIE NR. 2/2022

VERSIUNE SIMPLIFICATĂ

DATA POSTARI APELULUI 14.11.2022

Măsuri lansate

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” anunţă lansarea Apelului de selecţie de proiecte nr. 2/2022 pentru măsura M9/2A – Sprijin pentru fermele mici din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”.

Data lansării apelului de selecție

Proiectele se vor depune începand cu data de 22 noiembrie 2022, ora 08:30.

Data limită de depunere a proiectelor

Proiectele se vor depune pana la data de 22 decembrie 2022, ora 16:30.

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiari eligibili sunt fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondurile disponibile pentru fiecare măsură

Fondul disponibil/masură: 173.234,65 euro / EURI

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 14.436 euro/proiect.

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din Comuna Peretu, judeţul Teleorman, în intervalul orar 08:30 – 16:30.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate

Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni până vineri, între orele 8:30 – 16:30, la sediul GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, judeţul Teleorman sau prin telefon 0724 50 39 06 sau e-mail: [email protected].

IMPORTANT! La sediul GAL „Câmpia Burnazului” este disponibila versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Advertisement

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate