Anunț vânzare bunuri mobile

în Anunturi

PECUNIA IPURL, lichidator judiciar al LEXIGOLD SRL, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, constand in: 1.450 kg deseu fier, provenit din mijloace fixe (lilt, lift marfa, elevator-rampa, agregat firgorific Danfos), la pretul de 0,75 lei/kg, pret ce contine taxa de mediu de 3%,  in valoare de totala de 1.087,50 lei exclusiv TVA; autoturism Land Rover Discovery 2,5 TDI, cu numar de inmatriculare TR-30-MAG, an fabricatie 1997, nefunctional,  in valoare de 5.340 lei exclusiv TVA eqv. a 1.120 euro exclusiv TVA, conform Hotararii Adunarii creditorilor din data de 22.03.2019. Bunurile mobile reprezentate de mijloace fixe sunt valorificate sub forma de deseuri metalice.

Prima vanzare se va organiza in data de 11.04.2019, ora 15.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile mobile, prezentate mai sus, nu se vand la primul termen, incepand cu data de 18.04.2019 se vor organiza alte 5 licitatii, saptamanal, in fiecare zi de joi, la aceeasi ora si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.1, ap.35, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Costul unui caiet de sarcini este 200 lei, iar taxa de participare la licitatie este 50 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare la tel.021.320.14.84/85.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*