Anunț de interes public

în Anunturi

S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.,

 Avand in vedere:

 1. Prevederile Ordonanței  de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
 2. Prevederile Hotararii nr. 24 din 12 decembrie 2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman”  prin care au fost actualizate, incepand cu 1 ianuarie 2019 tarifele pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere prin includerea in acestea a taxei pentru economia circulara in cuantum de 30 lei/tona pentru cantitatile de deseuri care sunt efectiv depozitate in depozitul central de la Mavrodin;
 3. Prevederile anexelor D si E din contractele de concesiune de servicii pentru colectarea transportul si depozitarea Deseurilor menajere;
 4. Prevederile 43 pct. 5 din Legea nr 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Prevederile 12 pct. 3 din Contractul de Prestare a serviciului de salubrizare incheiat intre S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. si Dvs;

 

va aduce la cunostinta ca, incepand cu data de 01.01.2019 tarifele practicate de catre operatorul de salubritate pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere se modifica dupa cum urmeaza:

 

Agenti economici si institutii publice

 

 • Colectarea si transportul deseurilor menajere = 69,11 lei/mc, fara TVA;
 • Depozitarea deseurilor menajere = 33,80 lei/mc, fara TVA;
 • Taxa pentru economia circulara = 10,50 lei/mc, fara TVA.

TOTAL VALOARE TARIF = 113,41 lei/mc, fara TVA.

 

 

Persoane fizice din mediul urban (pentru cantitatea de 24,33 kg/locuitor/luna deseuri produsa)

 

 • Colectarea si transportul deseurilor menajere = 4,80 lei/pers./luna fara TVA;
 • Depozitarea deseurilor menajere = 2,35, fara TVA;
 • Taxa pentru economia circulara = 0,73, fara TVA.
 • TOTAL VALOARE TARIF = 7,88, fara TVA.

 

 

Persoane fizice din mediul rural (pentru cantitatea de 12,17 kg/locuitor/luna deseuri produsa)

 

–     Colectarea si transportul deseurilor menajere = 2,40 lei/pers./luna fara TVA;

–     Depozitarea deseurilor menajere = 1,17, fara TVA;

–     Taxa pentru economia circulara = 0,36, fara TVA.

–     TOTAL VALOARE TARIF = 3,93,  fara TVA.

 

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*