liberinteleorman.ro

ANCHETĂ la DGASPC Teleorman: Minore învoite la iubiții lor – Unele au rămas însărcinate

31 august 2023

Liber în Teleorman a scris despre numeroasele abuzuri care au avut loc în cursul timpului în centrele de copii din județ. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a făcut, în luna iunie, un control la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Teleorman, care a scos la iveală doar unele dintre aspectele care pot fi demonstrate cu mărturii.

Raportul integral al controlului, obținut de avertizorul public Noni Iordache. Facem precizarea că anonimizăm numele minorilor.

CTPTF Alexandria are în componență 6 servicii rezidențiale de tip apartament.

 • La data acţiunii de control în cadrul CTPTF Alexandria funcționau 5 servicii sociale din care 3 se regăsesc în organigramă și 2 nu, fiind desființate.
 • În apartamentele desființate supravegherea copiilor și activităţile zilnice/antrenarea copiilor în diverse modalități de petrecere a timpului liber erau asigurate de 1 educator la 2 apartamente, respectiv de 1 bucătar.
 • În prezent serviciile rezidențiale vizitate respectă standardele minime de calitate cu privire la numărul copiilor găzduiți, găzduind un efectiv de 27 de copii, cu vârste cuprinse între 11-19 ani.
  ROF-ul, fişele de post ale angajaților şi procedurile operaționale prevăd obligația personalului de a semnala orice formă de abuz asupra copilului și interzic în mod expres agresarea verbală sau fizică a acestuia.
 • Exceptând registrul de evidență al incidentelor deosebite, la nivelul serviciilor rezidenţiale au fost identificate registrele de evidență prevăzute de cadrul legal.
 • Înregistrarea instruirilor personalului în registrul specific prezintă inadvertenţe în cronologie, iar ultima mențiune este din anul 2022.
  Există angajați care nu pot identifica formele de abuz, nu fac distincţia între abuz şi incident deosebit și nu cunosc procedura semnalării oricăror suspiciuni de abuz şi a incidentelor deosebite.
  Beneficiarii sunt informați referitor la problematica abuzului.
 • P. a declarat că șeful CTPTF Alexandria a țipat la el și l-a amenințat că dacă refuză să se mute va fi dat afară din serviciul social, iar de teamă tânărul s-a mutat. Atât informarea tânărului, cât și consilierea acestuia, cu privire la transefrul în alt apartament au fost realizate cu o zi înainte. Minorul a declarat în scris că nu este de acord cu mutarea de pe Modulul Intim ap. 9 bis. Contrar prevederilor legale, șeful CTPTF Alexandria a decis în mod unilateral mutarea tânărului în alt serviciu social și separarea acestuia de fraţi, informând ulterior managerul de caz cu privire la decizia luată. Solicitarea demarării „acțiunii de schimbare a sediului social, în instanță, a tânărului în cauză” adresată de către șeful CTPTF Alexandria managerului de caz evidenţiază lacune în ceea ce priveşte cunoașterea legislației specifice. Cel puţin pentru o noapte tânărul a fost mutat împotriva voinţei lui în alt serviciu social. Prin Dispoziția nr. 634/15.03.2023 a Directorului general al DGASPC Teleorman s-a dispus realizarea unei cercetări administrative a angajaților implicați în gestionarea situaţiei beneficiarului și mutării acestuia într-un alt serviciu social.
 • În general, copiii/tinerii cunosc unde pot reclama o situație de abuz/violență. Copiii au cunoștință de Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare. În ap. 17 din Aleea CFR, a fost întâlnită situația în care, în cazul incidentelor deosebite sau a situaţiilor de abuz/presupus abuz, unii dintre beneficiari şi educatori semnalează situația unei persoane, domnului Noni-Emil lordache, din afara instituției, fără atribuții conferite prin lege sau alte proceduri în acest sens.
 • Unora dintre copii nu le este clar când poate fi apelat numărul de telefon 119 și de ce anume servicii beneficiază apelând acest număr.
 • În Registrele de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare au fost regăsite mai multe consemnări ale unor situații de abuz, în perioada 2018-2021, dar în niciunul nu este descrisă situaţia de abuz, discriminare, tratament inuman sau degradant. Minorele A. și V. au fost implicate în situații de abuz, în ambele cazuri fiind sesizată Poliția.
 • Situațiile de abuz asupra copiilor săvârşite de fostul educator Lincan Florian au fost sesizate organelor competente, angajatului i s-a desfăcut contractul de muncă, iar beneficiarii au fost consiliați psihologic (n.r.: Minorii spun că nu au fost consiliați).
 • Cu ştiinţa şefului CTPTF Alexandria și a personalului, minorele E., A. și N. au fost învoite la domiciliul unor persoane în absența anchetelor sociale realizate la locul învoirii. Mai mult, beneficiarele minore au fost învoite în familiile iubiților lor sau chiar la aceștia, iubiții fiind toți persoane adulte. Unele dintre minore au rămas însărcinate.
 • Cu implicarea directă a șefului CTPTF Alexandria, managerului de caz și a membrilor echipei multidiciplinare, reintegrarea în familie a minorei L. s-a realizat în mod forțat, foarte probabil pentru că minora era însărcinată. Mai mult, conducerea DGASPC Teleorman a fost informată târziu, iar Poliţia nu a fost sesizată.
 • În cazul fostei beneficiare, Mirela se apreciază că aceasta, în mod voit, a rămas însărcinată, iar ulterior și-a legalizat relația.
 • Copiii/tinerii au susţinut că nu sunt condiționați de către personal să plece la împlinirea vârstei de 18 ani și au fost identificate multe situații în care tinerilor le- a fost menţinută măsura de protecție specială.
 • De multe ori învoirile se realizează fără a exista o anchetă socială efectuată la persoana/familie cu acordul şefului CTPTF Alexandria.
 • Şeful complexului a informat în mod eronat copiii cu privire la procedura învoirii.
 • Copiii cunosc procedura învoirii.
 • Procedura operațională privind promovarea relațiilor socio-familiale (n.n. procedura învoirii) nu stabileşte în mod clar etapele și persoanele responsabile de proces.
 • La nivelul serviciilor rezidențiale ale CTPTF Alexandria au existat cazuri ale unor copii care au avut boli contagioase, dar personalul de specialitate a luat măsurile necesare.
 • Educatorul Cernea Elena a declarat echipei ANPDCA că doar a auzit de la copii de eventuale probleme cu banii din conturile copiilor, dar nu a indicat niciun nume. Niciunul dintre copiii cu care s-a discutat nu a reclamat a fi vreo problemă în acest sens.
 • Contrar prevederilor legale, doamna educator Almăjanu Mariana a insistat și determinat unul dintre copii să ceară ridicarea unei sume de bani din pensia de urmaș. Potrivit declarațiilor copiilor/tinerilor implicarea lor în întreținerea imobilului în care locuiesc este în măsura disponibilității fiecăruia de a menține ordine și curat unde locuiesc.
 • Unii dintre angajați conving unii copii să plătească din banii personali îmbunătăţirea condițiilor de locuit în apartamente.
 • Niciunul dintre copiii/tinerii cu care s-a discutat și nici personalul prezent nu au confirmat existenţa unor probleme sau a unor situații de abuz/neglijare din partea asistentului medical, psihologului și celor doi educatori bărbați menționați în sesizări. Folosirea telefoanelor mobile sau ieșirile în oraș se aplică, în mod individual, ca modalitate de sancționare în cazul unor comportamente nedorite.
 • Opinia copiilor a fost că mâncarea este suficientă și nu au fost situații în care să fie alterată.
 • Copiii care locuiesc în Aleea CFR, au sesizat că una dintre bucătărese ,,gustă cu lingura și apoi amestecă mâncarea cu ea”, iar în aceste condiţii ei preferă să nu mai mănânce.
 • Meniurile nu sunt prea variate, conțin mulți carbohidrați și produse procesate (mezeluri, dulciuri). Fructele și legumele proaspete se regăsesc rar în meniul beneficiarilor.
 • A. a declarat că a fost bruscată și trasă de păr de către doamna educator Drăghici Georgeta. Minora a scris, mai exact a transcris, sesizarea cu privire la abuzul săvârșit de doamna Drăghici Georgeta asupra sa, după un model transmis pe telefonul mobil al minorei V. de către domnul Noni-Emil Iordache. Cazul de abuz asupra minorei a fost sesizat Poliției şi copilul a fost inclus într-un program de consiliere psihologică.
 • Potrivit evaluării inițiale realizate de specialiștii DGASPC Teleorman, „persistă suspiciunea de abuz fizic şi verbal exercitat de către doamna Drăghici Georgeta asupra minorei A.”.
 • În acest caz nu au fost respectate prevederile art. 102 din Legea nr. 272/2004, iar şeful CTPTF Alexandria și conducerea DGASPC Teleorman nu au procedat la îndepărtarea doamnei educator Drăghici Georgeta de lângă copilul victimă a abuzului. Situaţia dintre copiii Vasilica și Adina poate fi calificată ca incident deosebit.
 • Doamna educator Cernea Elena și-a menținut declarația cu privire la implicarea sa și a şefului CTPTF Alexandria în demersurile prin care s-a realizat întreruperea sarcinii unor beneficiare minore din cadrul CTPTF Alexandria, fără respectarea prevederilor legale.
 • La nivelul CTPTF Alexandria există relații de muncă conflictuale, manifestate deschis, între şeful CTPTF Alexandria și psiholog, pe de o parte, şi educatorul Cernea Elena și managerul de caz, pe de altă parte, care afectează buna desfășurare a activităţii şi are impact asupra dezvoltării copiilor şi menţinerii unei stări de bine a
  acestora.
  Măsuri şi recomandări
 • Conducerea DGASPC Teleorman va transmite ANPDCA o informare detaliată și motivată cu privire la situația celor două servicii sociale desființate care, la data acţiunii de control, aveau beneficiari și desfășurau activitate. De asemenea, DGASPC Teleorman va indica motivele pentru care pentru beneficiari nu fuseseră realizate demersurile legale în vederea transferării copiilor în alte servicii sociale licenţiate şi va comunica situația socio-juridică actuală a acestora.
  Responsabil: Director general. Termen: 5 zile

 • În cadrul fiecărui serviciu social din componența CTPTF Alexandria se va întocmi registrul de evidență privind incidentele deosebite, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. De asemenea, toate registrele de evidenţă vor fi înregistrate, numerotate, ştampilate şi completate corespunzător scopului fiecăruia, ținând seama de cronologia evenimentelor.
  Responsabili: Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi, şef CTPTF Alexandria
  Termen: 15 zile.

 • Conducerea CTPTF Alexandria va proceda la prelucrarea periodică a Procedurilor operaționale tuturor angajaților din subordine. Psihologul complexului va instrui corespunzător personalul de specialitate al CTPTF Alexandria cu privire la formele de abuz și situațiile incidentelor deosebite.

Responsabili: Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi, şef CTPTF Alexandria
Termen: de îndată.

 • Având în vedere concluzia nr. 10, nr. 13 și nr. 14 se va proceda la demararea cercetării disciplinare în cazul doamnei Paraschiv Mihaela Ramona, şef CTPTF Alexandria.
  Responsabili: Termen: 15 zile
  Director general, Comisia de disciplină
 • DGASPC Teleorman va proceda la verificarea abuzului asupra tânărului P., planificarea și furnizarea serviciilor de specialitate, în conformitate cu Metodologia-cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în reţea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, aprobată prin HG nr. 49/2011. Ulterior, va fi transmisă ANPDCA o informare privind demersurile realizate şi concluziile rezultate.
  Responsabili: Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi, Şef serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale.
  Termen: 30 de zile.

 • Având în vedere prevederile din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019, beneficiarii serviciilor rezidențiale din cadrul DGASPC Teleorman, în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, vor fi informați și consiliați cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în serviciul social. Serviciile rezidențiale vor implica activ copilul, părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecție specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social.
  Documentul privind informarea se va regăsi în dosarul beneficiarului.
  Responsabili: Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi Termen:
  permanent
 • În vederea schimbării locului de aplicare a măsurilor de protecție, DGASPC Teleorman va proceda la sesizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, a instanţei judecătorești, în condițiile prevăzute de art. 72 și 73 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Responsabili: Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi. Permanent.


  Se vor respecta în mod corespunzător prevederile art. 64, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind menținerea fraților împreună. Director general, Director general adjunct pentru copii şi adulţi, şef CTPTF Alexandria permanent
 • Va fi realizată informarea corespunzătoare a tuturor beneficiarilor cu privire la numărul unic de telefon la nivel național 119 pentru cazurile de abuz împotriva copiilor şi cazurile în care poate fi apelat.
 • Prin prisma concluziilor nr. 23 și nr. 24 se va proceda la demararea cercetării disciplinare a şefului CTPTF Alexandria şi tuturor angajaților implicați în gestionarea situațiilor minorelor însărcinate și, după caz, vor fi sesizate instituțiile competente.
 • În considerarea faptului că şeful complexului are, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, atribuţii privind coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi, totodată, răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de angajaţi, având în vedere gravele deficienţe constatate în ceea ce privește îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi respectarea drepturilor copilului reflectate în cuprinsul prezentei note, va fi demarată procedura cercetării disciplinare în cazul doamnei Paraschiv Mihaela Ramona, şef CTPTF Alexandria.
 • Pentru toţi copiii care au instituită o măsură de protecție specială managerul de caz va coordona, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, toate activităţile de asistenţă socială și protecție specială derulate în elaborarea şi implementarea planului individualizat de protecție, asigurând o comunicare eficientă/coerentă între membrii echipei multidisciplinare. Managerul de caz va consemna în mod corespunzător în documente toate informațiile obţinute ca urmare a verificării împrejurărilor care au condus la instituirea măsurii de protecție specială, precum și datele privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.
 • Procedura operațională privind promovarea relațiilor socio-familiale va fi revizuită în acord cu standardele minime de calitate obligatorii aplicabile și actele normative din domeniul protecţiei și promovării drepturilor copilului aflate în vigoare. Se vor detalia în concret activitățile procedurale, responsabilii pentru îndeplinirea acestora şi vor fi anexate modele ale formularelor utilizate.
 • Banii de nevoi personale ai beneficiarilor şi orice alte resurse financiare ale acestora vor fi utilizați/utilizate conform scopului și destinației lor stabilite prin actele normative în vigoare.
 • DGASPC Teleorman va proceda la realizarea de verificări cu privire la persoana/persoanele responsabile de decizia privind utilizarea banilor copiilor pentru achiziţia unor obiecte în cadrul ap. 6 din Aleea CFR și, după caz, va dispune măsurile legale care se impun.
 • Se va proceda la instruirea periodică a personalului auxiliar (bucătar) în vederea respectării normelor de igienă, sănătate şi securitate în muncă prevăzute de legislaţia specifică.
 • În vederea asigurării și menținerii unei stări de sănătate corespunzătoare a beneficiarilor, se va evita pe cât posibil servirea produselor alimentare procesate nocive (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri şi alte tipuri de carne procesată etc.), iar deserturile asigurate acestora vor fi preparate, de preferinţă, în bucătăria serviciului rezidențial. Întocmirea meniurilor va respecta principiile unei alimentaţii sănătoase și echilibrate în funcție de vârsta copiilor, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
  Vor fi demarate procedurile pentru realizarea cercetării disciplinare prealabile a doamnei Drăghici Georgeta, în considerarea abuzului exercitat asupra copilului A.
 • Evaluarea și intervenția în toate cazurile de abuz/presupus abuz se va face în concordanţă cu HG nr. 49/2011, prin folosirea de metode şi tehnici adecvate şi variate, întocmirea în fiecare caz a raportului de evaluare detaliată care confirmă sau infirmă situația semnalată de abuz, planificarea serviciilor necesare de reabilitare şi includerea acestora în conținutul planurilor individualizate de protecţie, precum și monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate.
 • DGASPC Teleorman va transmite ANPDCA o justificare scrisă cu privire la încălcarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • DGASPC Teleorman va transmite ANPDCA o informare scrisă privind stadiul cercetărilor efectuate de Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman în cazul minorelor pentru care a fost realizată întreruperea de sarcină fără respectarea prevederilor legale.
 • La nivelul CTPTF Alexandria se vor realiza toate demersurile necesare pentru optimizarea climatului organizaţional şi asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor de muncă între şeful centrului și angajaţi, respectiv între angajaţi.

Citește și: Verificări în centrele sociale din Teleorman: Două dosare penale pentru fraude economice

Citește și: Mărturii despre ororile prin care au trecut copiii instituționalizați la DGASPC Teleorman

Monica Vasilescu

Monica Vasilescu este redactor Realitatea.net și profesează ca jurnalist din anul 2007. Și-a început cariera în presa locală din județul Teleorman și a scris la mai multe publicații specializate pe investigații și subiecte anticorupție. A fost corespondent și colaborator al mai multor site-uri de știri în domenii precum: politic, social, eveniment, justiție. Este co-fondator al publicației Liber în Teleorman, premiată în cadrul Galei Superscrieri, în anul 2019, la secțiunea „Presă Locală”, cu diploma pentru "Curaj, Răbdare și Adevăr".

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Publicitate

Publicitate

Articolul precedent

Clanurile fac LEGEA în Alexandria – Un bărbat înarmat cu un cuțit a intrat în Unitatea de Primiri Urgențe

Următorul articol

Tom Țică – fostul șef al DGA Teleorman s-a pensionat la 44 de ani și și-a găsit job la Consiliul Județean Teleorman

Cele mai recente articole de Actualitate