587 de controale ale Gărzii de Mediu în primele 8 luni ale anului

în Administratie/Mediu

Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu a desfășurat în primele opt luni ale anului 2022 activitatea de inspecție și control cu un număr de 4 echipe de comisari, efectuând 587 controale, dintre care 66 controale planificate și 521 controale neplanificate.

Cele 521 controale neplanificate au vizat: 80 controale pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare, 37 controale în urma autosesizării, 61 controale pentru rezolvarea unor reclamaţii, 2 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului, 243 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, 7 controale pentru identificarea de obiective noi, 3 controale pentru verificarea măsurilor impuse și 88 controale efectuate cu alte autorități.

În perioada menționată, au fost înregistrate 166 de petiții din care 162 au fost soluționate conform prevederilor OUG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor și conform competențelor legale ale Gărzii Naționale de Mediu și 4 petiții sunt în termenul legal de soluționare.   

În baza Legii 292/2008 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au fost formulate 135 puncte de vedere.

În baza protocolului de colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Garda Națională de Mediu și  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii de mediu au efectuat un număr de 92 de controale pentru verificarea modului de conformare a solicitantului/beneficiarului la legislația privind protecția mediului în vigoare.

Principalele neconformităţi constatate în urma acțiunilor de inspecţie şi control efectuate au fost:

  • desfășurarea de activități autorizabile pe linie de mediu fără deținerea unei autorizații de mediu;
  • nerespectarea prevederilor autorizației de mediu;
  • lipsa documentelor privind trasabilitatea deșeurilor generate din activitate: evidența gestiunii deșeurilor, documentele aferente valorificării/ eliminării deșeurilor;
  • desfășurare activități de colectare și dezmembrare a vehiculelor scoase din uz fără acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului;
  • depozitări necontrolate de deșeuri;
  • incendieri miriști/resturi vegetale de pe terenurile agricole;
  • neluarea măsurilor în vederea curățării terenurilor cu deșeuri abandonate;
  • neatingerea nivelului minim de pregătire pentru reutilizare și reciclare de deșeuri reciclabile;
  • nerealizarea la termen și în totalitate a măsurilor dispuse anterior.

Urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate 189 sancțiuni contravenționale, din care 57 avertismente și 132 amenzi în valoare de 2533500 lei, s-au dispus 21 suspendări de activitate și 2 desființări de lucrări, au fost transmise către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman 3 propuneri de suspendare a actelor de reglementare și au fost transmise 3 sesizări către organele de cercetare penală, a anunțat comisar șef – Dana BANU.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*