Dezvoltare interculturală între Alexandria și Ruse prin proiectul “Da Cultură… Nu Tastatură”

în Actualitate

Asociația “Prieteni în misiune” a derulat, în perioada  01.09.2018 – 30.06.2018, în Alexandria, proiectul “Da Cultură… Nu Tastatură” , 2018-2-RO01-KA105-049936 în parteneriat cu Association of Ruse in help of society and young people” din Ruse/Bulgaria, cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniuni Europene, Acțiunea K1- Mobilităţi ale tinerilor.

„Da Cultură… Nu Tastatură” a fost un proiect de schimb de tineri între România și Bulgaria, ce s-a implementat în perioada  03.12.2018  – 10.12. 2018, a cărui mobilitate a avut loc în Alexandria, Teleorman, al cărui scop a fost stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între  tinerii din mediul rural și urban din Regiunea Muntenia-România și Ruse – Bulgaria, prin crearea mediului de învățare non-formală. 

Prin acest proiect, într-un mediu multicultural, în care au fost promovate valorile și modelele europene, participanții au tras un semnal de alarmă cu privire la direcția către care se îndreaptă societatea și au trecut ei înșiși printr-un proces benefic de dezvoltare personală și acumulare de cunoștințe care să îi determine să petreacă mai puțin timp în fața calculatorului.

Proiectul a creat oportunitatea ca cei 32 de participanți să fie informați și instruiți practic prin metode non-formale într-un cadru european, să-și dezvolte competențe sociale și de comunicare, relaționare, de lucru în echipă, abilități practice, adoptarea unui stil de viaţă sănătos independent de calculator/internet, să dobândească atitudini de orientare spre o viaţă de calitate, respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, adaptare şi deschidere faţă de schimbare.

Scop: Prevenirea comportamentului dependent faţă de calculator.

Obiectiv general: Stimularea incluziunii sociale și a dialogului intercultural, a tinerilor cu oportunităţi reduse, cu accent particular pe tinerii aflaţi în risc de marginalizare din regiunile Muntenia/România și Ruse/Bulgaria.

Scurtă descriere a celor mai importante rezultate:

  • Beneficiarii direcți ai proiectului l-au constituit elevi/studenți, cadre didactice și cetățenii din cele două comunități Alexandria și Ruse.
  • 1000 de pliante (română și engleză) și 50 de postere, materiale informative și de prezentare a proiectului.
  • Corelarea activităților de învățare-planificate cu metodele nonformale propuse: biblioteca vie; teatrul labirint; cafeneaua publică; teatrul forum; ateliere creative interactive, nonformale
  • promovarea diversității multiculturale, consolidarea dialogului intercultural, organizarea a două seri interculturale,
  • realizarea a 5 filme documentare privind pericolul dependenței de internet și a rezultatelor proiectului.
  • Interviul realizat de televiziunea locala și Radio local, articole presă
  • Revista proiectului
  • 32 de certificate youthpass de recunoaștere
  • Împărtășirea experienței acumulate, informarea cu privire la desfășurarea proiectului “Da Cultură … Nu Tastatură”,  competențe sociale, de comunicare, relaționare și, abilități practice de adoptare a unui stil de viaţă sănătos independent de calculator/internet prin activități de diseminare la nivelul celor două comunități Alexandria și Ruse și au primit materiale promoționale și informații despre proiect.
  • Vizibilitatea a fost realizată prin cafeneaua publică susținută la Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat „în unități școlare din Alexandria, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, în cadrul Olimpiadei Naționale de Animatori, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, Site-ul organizațiilor; Site-ul unităților școlare implicate, ONG-uri; pliante în limba româna și engleză.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*